סטרוק: 'עובדות ולא סיסמאות' על שי ניצן

תחת הכותרת 'עובדות ולא ססמאות' מבקשת חברת הכנסת אורית סטרוק להזים את הטענות לפיהן התנהלותו של ניצן הייתה מקצועית ולא פוליטית.

שמעון כהן , י"ז בכסלו תשע"ד

שי ניצן
שי ניצן
פלאש 90

בעקבות הסערה סביב מינויו המסתמן של עורך הדין שי ניצן ולנוכח הטענות כי התנהלותו מקצועית בלבד, מציגה חברת הכנסת אורית סטרוק (הבית היהודי) קטעים מתוך דו"ח שהוכן על פעילותו של ניצן.

'עובדות ולא סיסמאות' היא כותרת דבריה.

את הדברים פותחת סטרוק בסקירה כרונולוגית של האירועים סביב ניצן:

במרץ 1998 נחשף בפני ממשלת נתניהו הראשונה עצם קיומו של "נוהל מעקב ותאום" שעיקרו אכיפת-יתר מפלה כנגד המתיישבים ביש"ע. הממשלה מחליטה שיש להביא לשינוי הנוהל, ומטילה זאת על היועמ"ש רובינשטיין.

בספטמבר 1998 מודיע היועמ"ש רובינשטיין במכתב רשמי לשרי הממשלה על ביטולו של "נוהל המעקב והתאום" (זה הנוהל שהפעיל אכיפת-יתר על המתיישבים ביו"ש) ועל כך שמכאן ואילך הצוות היחיד שימשיך לפעול יהיה צוות לעבירות הסתה והמרדה, כלל ארצי וכלל מגזרי.

בספטמבר 2004 מונה ש"י ניצן לתפקיד יו"ר הצוות המשולב לטיפול בעבריינות אידיאולוגית, ובאוקטובר אותה שנה כינס את הצוות וקיבל החלטה שהצוות יעסוק מעתה בעיקר באכיפת החוק ביש"ע. וכן כי הטיפול בעבירות הסתה והמרדה כלל ארצי וכלל מגזרי לא יטופל עוד במסגרת הצוות אלא ע"י שי ניצן עצמו. (כך מובא במכתב ששלח ש"י ניצן עצמו לח"כ אלקין) – כלומר שי ניצן לקח לעצמו את החירות להפוך את היוצרות.

בדצמבר 2009 נחשפו חלק מהפרוטוקולים של צוות שי ניצן. ועדת החוץ והביטחון קיימה מספר דיונים בנושא, וח"כ אלקין שעיין בפרוטוקולים ציין כי 12 מתוך 14 עסקו באכיפת החוק על המתנחלים והימין.

סטרוק מזכירה כי "משטרת מחוז ש"י הייתה כפופה לצוות שי ניצן, וסדרי העדיפות שלה הוכתבו ע"י הצוות. כך עלה הן מדברי קציני משטרה בוועדות הכנסת השונות, והן מהפרוטוקולים שנחשפו בתקשורת. בשנת 2009 בדקנו סטטיסטית את סדרי העדיפות של מחוז ש"י, על פי נתוני השנתון הסטטיסטי של המשטרה".

ממצאי הדו"ח שהכינה סטרוק מגלים כי בתחום משאבי כח אדם קיימת הקצאה חסרת פרופורציה לאזורים אחרי בארץ למרות אחוז פשיעה נמוך: במחוז ש"י יש שוטר לכל 241 תושבים לעומת: נתניה שוטר ל- 1045 תושבים, אום אל פאחם שוטר לכל 1200 תושבים, או לוד שוטר לכל 449 תושבים.

בסעיף 'תיקי חשיפה' כותבת סטרוק: "תיקי חשיפה הם תיקים הנפתחים ביוזמת המשטרה בהעדר מתלונן. זו אכיפה יזומה שנוצרת מהנחיות ומהגדרת מדיניות ע"י הפיקוד הגבוה או ע"י הדרג המדיני ומתאפשרת רק אם במקביל מוקצה למטרה זו כח אדם ייעודי. במחוז ש"י מגיע מספר תיקי החשיפה לשיא, והוא גדול בכ-80% מהממוצע הארצי.

אחוז הגילויים בתיקי חקירה מבטא את מספר תיקי החקירה בהם הצליחו החוקרים לאתר את החשודים ולבסס את הראיות נגדם. משום כך זה פרמטר מובהק של אכיפה יעילה ואיכותית ומשקף את המשאבים שהושקעו בתיק. המסקנה העולה שאחוז הגילויים גבוה בהרבה מהממוצע הארצי בכל התחומים מלבד תחום הביטחון- כלומר משאבי מחוז ש"י ממוקדים באוכלוסיה היהודית תוך הזנחה של אכיפה באוכלוסייה הערבית עד כדי הפקרת בטחון המתיישבים. 

במבחן התוצאה, מסבירה סטרוק, "מדיניות אכיפת יתר משתקפת באופן מובהק בצומת  ההכרעה על הגשת כתבי אישום. הגרף המופיע בדו"ח מציג את שיעור כתבי האישום מסה"כ התיקים שנפתחו בכל מחוז. בעוד רוב המחוזות נעים בין 11-17 אחוז, במחוז ש"י מדובר על יותר מפי שניים: 38% כתבי אישום ביחס לתיקים שנפתחו".  

בפועל אכיפת החוק שהנהיג צוות שי ניצן במחוז ש"י כללה גם: נהלים מחמירים כנגד מתנגדי ההתנתקות, המבצע האלים בעמונה, הריסת בית פדרמן על הרכוש באישון לילה, החרמת נשק מאזרחים בשל תיקים פליליים מינוריים. עוד מספרת סטרוק על "מספר החלטות 'תמוהות' בלשון המעטה ולא ברורות של שי ניצן בתחום ההסתה". בהקשר זה היא מציגה שורה של פרסומים תקשורתיים המלמדים על התנהלות תמוהה זו.

בפרק הנוגע להליך מינויו של ניצן כותבת סטרוק: "הליך המינוי של שי ניצן לתפקיד פרקליט המדינה לא החל עכשיו, אלא לפני למעלה משנה. עם תום 8 שנים בתפקיד המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים הודלף לתקשורת שוויינשטיין מבקש למנותו ללא מכרז לתפקיד משנה ליועמ"ש. ועדת ביקורת המדינה בכנסת דנה בנושא וביקשה חוו"ד ממבקר המדינה. עוד בטרם הושלמה חוות הדעת של המבקר, בראשית ספטמבר 2012 הביא ויינשטיין לממשלה בקשה למנותו למשנה ליועמ"ש ללא וועדת איתור וללא מכרז, לתפקיד שלא היה קיים כלל עד אז, לא מוגדר ("תפקידים מיוחדים"), שויינשטיין התעקש שהוא חיוני ואינו סובל דיחוי. לשרים הוגשה חוות דעת מתפתלת המסבירה מדוע התפקיד חיוני, ומדוע אין צורך בועדת איתור או במכרז.

סטרוק מצרפת לדו"ח שלה את הקלטת דבריה של כתבת גלי צה"ל, אילאיל שחר, וממנה עולה כי "השרים פשוט חוששים... אולי תהיה חקירה בעניינם".

"לקראת המינוי הנוכחי בנה ויינשטיין ועדת איתור נוחה לו כאשר ברור היה לכל שתפקידה לבחרו בשי ניצן. היו לא מעט מועמדים ראויים שלא הגישו מועמדות משום שהבינו שמבחינת ויינשטיין המטרה כבר סומנה מסביב לחץ".