"חשיבות מיוחדת להמלצה על מועמד אחד בלבד"

המשנה ליועמ"ש, עו"ד דינה זילבר, במכתב תשובה לפורום המשפטי: "קיימת חשיבות מיוחדת להיבט העצמאות ואי התלות של משרה זו".

שלמה פיוטרקובסקי , י"ח בכסלו תשע"ד

שי ניצן
שי ניצן
צילום: פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, דוחה במכתב את דרישת הפורום המשפטי למען ארץ ישראל להורות לועדת האיתור לפרקליט המדינה להמליץ לממשלה על יותר ממועמד אחד.

בתשובתה טוענת זילבר, כי "בהתאם לכללים העוסקים בעבודת ועדות איתור, על ועדת איתור להמליץ, ככלל, על מועמד אחד שהוא המתאים ביותר למשרה. עם זאת, רשאית ועדת האיתור להמליץ במקרים המתאימים גם על יותר ממועמד אחד".

לדבריה, "נוכח מרכזיותה של משרת פרקליט המדינה בתחום אכיפת החוק ונוכח היות פרקליט המדינה הגורם המקצועי הבכיר ביותר במערכת התביעה לאחר היועץ המשפטי לממשלה, קיימת חשיבות מיוחדת להיבט העצמאות ואי התלות של משרה זו. בנסיבות אלו, מתחזקת ההצדקה לכך שבעניינה של משרה זו במיוחד תמליץ ועדת האיתור על מועמד אחד בלבד".

זילבר מוסיפה, כי "בעניינינו, ועדת האיתור, לאחר שקיימה מספר דיונים מעמיקים ומקיפים, החליטה להמליץ אך ורק על מועמד אחד לתפקיד פרקליט המדינה שמצאה אותו המתאים ביותר למלא תפקיד זה. בהחלטה זו לא נפל כל פגם, שרת המשפטים קיבלה המלצה זו והחליטה להביא את המלצת ועדת האיתור לאישור הממשלה".

עו"ד יוסי פוקס, אשר שיגר את הדרישה בשם הפורום המשפטי, אומר כי משמעות הטענה העולה מלשכת היועץ המשפטי, היא כי הליך בחירה בממשלה פוגע בעצמאות הפרקליט הנבחר.

לדבריו, טענה זו "הופכת את הממשלה לחותמת גומי להחלטת ועדת האיתור". פוקס מציין כי התשובה מעידה על כך שמבחינת היועמ"ש ואנשיו ניתן לוותר על אישור הממשלה וזאת משום שממילא הכל נקבע בוועדת האיתור.

"הרושם הציבורי העולה מהתנהלות זו אינו מוסיף אמון, יוקרה וכבוד ללשכת היועץ המשפטי לממשלה", קובע עו"ד פוקס.