הרב זיני: אני גזען, אבל במובן החיובי

הרב אליהו זיני תוקף את משרד החינוך על הגדרת שנת הלימודית כשנת 'האחר הוא אני': זוהי נצרות לשמה. ערכי הנצרות מוחדרים אלינו.

שמעון כהן , כ"ב בכסלו תשע"ד

הרב אליהו זיני
הרב אליהו זיני
ע.7

ראש ישיבת ההסדר בחיפה 'אור וישועה' הרב אליהו זיני תוקף בחריפות את החלטת משרד החינוך להכתיר את שנת הלימודים הנוכחית תחת הכותרת 'האחר הוא אני' וקובע כי מדובר בלא פחות מאשר נצרות פשוטה שהשתלטה על השיח האקדמי והחינוכי בישראל.

בראשית דבריו מספר הרב זיני כי הורים שנחשפו לתכני שנת הלימודים הנוכחית פנו אליו מתוך דאגה ובקשה לקבל את עצתו ואכן "האמירה ש'האחר הוא אני' היא בורות תורנית", קובע הרב זיני ומזכיר כי "כל ספרות חז"ל המדברת על 'האחר' מתכוונת ללא יהודי, אז איך אפשר להגיד שלא יהודי זה אני? זו פגיעה קשה בכל יסודות התורה. בשום פנים ואופן לא יהודי לא יהיה יהודי. הרי כל יסוד התורה זה ה'אתה בחרתנו'. הרב קוק הדגיש שקודם אנחנו מברכים 'אשר בחר בנו' לפני העלייה לתורה".

הרב זיני מדגיש בדבריו כי ניתן לכבד את האחר שאינו יהודי על פי מעשיו הראויים לכבוד, אך אין כל מקום להשוואה בין היהודי לזה שאינו יהודי. "אצלנו יש אחים ולא אחרים", הוא מדגיש. "את התפיסה הזו שממוטטת את ההבדל בין יהודים לאחרים זהו בדיוק יסוד הנצרות. צריך להזכיר שאותו האיש לפני אלפיים שנה הקפיד להדגיש שלא בא לשנות מחוקי התורה אלא דבר אחד בלבד – ההגדרה של עם ישראל הוגדרה אצלו באופן אחר, לא במבחן האם אלא במבחן ההתנהגות. הוא מוטט כך את ההבדל בין ישראל לעמים ולכן חז"ל התייחסו אליו באופן חמור ביותר".
הרב זיני אינו מקבל הסבר ולפיו אין מדובר בכוונה להביא להיטמעות בין הגויים ומדובר רק בניסיון לחנך לאווירה אנטי גזענים. לדבריו משרד החינוך בהחלט מחנך להיטמעות והוא עושה זאת כאשר הוא שולח תלמידי בית ספר, בהם גם תלמידי בתי ספר דתיים למפגשים עם בתי ספר של גויים וכאשר מהלך זה מתרחש ומשתלב בקביעה ש'האחר הוא אני' לא ניתן לצפות שהדברים לא יסתיימו בנישואי תערובת.

באשר לחשש מגזענות קובע הרב זיני כי מדינת ישראל פירשה באופן מעוות את המונח הזה ושייכה אליו אלמנטים שאינם קשורים כלל ועיקר לגזענות. הרב מזכיר כי היבדלות ממחבל ערבי היורה עלי, אינה גזענות אלא לאומיות וביטחון.

"האחר הוא אחר והאני זה אני. יש לי חובה להתייחס למישהו אחר בהתאם למה שהוא אבל הוא לא אני. יש לי אולי אחריות מוסרית ואנושית כלפיו אבל הוא לא אני. אי אפשר להעמיד את הצדיק והרשע באותו מישור. זהו יסוד הנצרות שבה 'כולם קדושים'. זה לא נכון. יש השווים יותר ויש השווים פחות".

הרב זיני קורא למסע הסברה חינוכי בקרב תלמידי ישראל בערכיות שבבחירת עם ישראל ללא חשש מהמונח גזענות. לדבריו מדובר אולי בגזענות אבל לא בגזענות כמונח שלילי ופסול אלא במובן אחר לחלוטין. הוא מזכיר כי בשם ה'אתה בחרתנו' לא יצא עם ישראל להרוג ולטבוח, בעוד עמים אחרים כדוגמת הצרפתים במהפכה הצרפתית דברו על שוויון ובשמו טבחו ורצחו המוני בני אדם. "המילה גזענות נזרקת לחלל ללא קשר".

"כל זה נובע מעוד גישה חילונית ההולכת ושולטת בציבור הדתי כאילו הלומד תורה שווה למי שיצר ערכים ותרבות משלו. אנחנו לא באים בשם ה'? הרי את הערכים שלנו עיצב הקב"ה ומסר על ידי הנביאים, אז אפשר לשים את זה במישור אחד עם ערכים שמישהו עיצב על דעת עצמו?", תוהה הרב זיני.

לטעמו של הרב זיני מקור ההחלטה במשרד החינוך להכתיר את שנת הלימודים בכותרת היא המציאות בה "אנשים רבים כמו שר החינוך קיבלו חינוך אקדמי במסגרות שמעצם יסודם מטשטשות את הייחודיות הישראלית. הבעיה היא שמעט אנשים מסוגלים כיום ללמוד בפקולטות למדעי הרוח והיהדות, ולשמור על זהות יהודית תקינה. לא קל להתמודד עם השכלה מאוד עשירה שיונקת מכל התרבויות והעמים. כדי שאדם יידע להגן על התורה הוא צריך להיות בעל אמונה מיוחדת במינה והשכלה מיוחדת במינה", אומר הרב זיני הרואה בעצם כתיבתו של ספר 'מורה נבוכים' על ידי הרמב"ם ראייה לצורך להיערך כיאות להתגוננות מול התרבויות המובילות של אותם ימים. כך גם בימינו אלה מול האקדמיות והפקולטות במדינת ישראל.

הרב זיני מוסיף וקובע כי המציאות שבה רב וראש ישיבה הולך לעשות דוקטורט בתלמוד באוניברסיטה, מלמדת על נמיכות רוח שבה נכנסים אישים תורניים לעולם האקדמיה, מעין רצון וצורך לקבל את אישור האקדמיה לרמתם הרוחנית. לדבריו אל האקדמיה היונקת מתרבות נוצרית מערבית צריך להיכנס מתוך זקיפות קומה ותחושת שליחות לכופף את המגמות הפסולות שבה ולא להיפך. "אצל הרבנים הצעירים האלה העולם הרוחני יונק מהאקדמיה ולא מעולם התורה", אומר הרב זיני ומתייחס לאסכולה לה שייך בין השאר גם שר החינוך עצמו.

כשהוא שב לסוגיית האחר והאני שב הרב זיני וקובע: "שיכנו זאת גזענות. זה לא נורא. אני גזען, אבל גזען במובן החיובי של המילה. אני רוצה את עליונותו של עם ישראל מבחינה רוחנית וערכית אבל אני לא מתכוון לשפוך את דמו של שום אדם לשווא".