רוצה להיות מאבטח? תביא אישור מפסיכולוג

ועדת הפנים דנה בהצעה לחייב מאבטחים בבדיקה של פסיכולוג כתנאי לקבלת רשיון נשק. כמה מפרטי ההצעה נותרו עדיין במחלוקת.

חזקי ברוך , ו' בטבת תשע"ד

שומר מאבטח נשק
שומר מאבטח נשק
ישי קרוב

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, דנה היום (שני) בהצעת החוק של ח"כ דוד צור וקבוצת ח"כים הדורשת חוות דעת פסיכולוגית כתנאי למתן רשיון נשק למאבטח.

ח"כ מירי רגב, יו"ר הוועדה, אמרה בתחילת הדיון כי הצעת החוק חשובה שכן במספר אירועים שאירעו לאחרונה נרצחו נשים על ידי מחזיקי נשק וייתכן שהיה ניתן למנוע אירועים אלו אילו הייתה אינדיקציה מוקדמת למצב הנפשי של מחזיק הנשק.

היא הסבירה כי בהצעת החוק מוצע שמאבטח יצטרך לקבל אישור מפסיכולוג לגבי כשירותו הנפשית להחזיק נשק. כמו כן הצעת החוק מבקשת לוודא לא יהיה ניתן לתת רישיון נשק למי שיש לגביו רישום פלילי בעבירות אלימות מסוכנות.

הצעת החוק מבקשת גם לחייב את משרדי הבריאות והרווחה להעביר לפקיד רישוי הנשק מידע המתקבל אצלם על אלו שמטפלים הודיעו כי קיים לגבם סיכון נפשי ולא להשאיר זאת לשיקול דעת פקידי משרד הבריאות.

ח"כ דוד צור, מציע הצעת החוק, הדגיש כי הצעתו אינה מתנגשת עם פעילות המשרד לביטחון פנים הפועל לצמצם את כמויות הנשק המצויות בידי הציבור אלא משלימה פעילות זו. כמו כן אמר כי ברור לו היטב עקרון החיסיון הרפואי אולם לדעתו ישנם מצבים בהם האינטרס הציבורי עולה על עקרון החיסיון וחשוב שהמידע על סכנה פוטנציאלית יגיע לרשויות המתאימות.

עו"ד גבי פיסמן ממשרד המשפטים, אמרה כי הממשלה תומכת בעיקרון בהצעת החוק אולם נדרשת עבודה נוספת לליטוש החוק לפני קריאה שנייה ושלישית. היא אמרה כי משדד המשפטים דוגל בהרחבת תחולת הצעת החוק על כל נושאי הנשק ולא רק על המאבטחים.

בדיון התברר כי ישנן שאלות נוספות הדורשות בירור לפני אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה, ביניהן: חלוקת עלות הבדיקה הפסיכולוגית בין המאבטחים לבין חברות האבטחה, הסדרת "קאדר" של פסיכולוגים שיאושרו על ידי משרד הבריאות ומשרד המשפטים לביצוע ההערכה הפסיכולוגית וקביעת תקרה לעלות הבדיקה אצל פסיכולוגים אלו, הגדרת תדירות הבדיקה לקראת חידוש רישיון נשיאת נשק (הצעת הוועדה – שלוש שנים), והגדרת המשרד האחראי על הפסיכולוגים הבודקים (הצעת הוועדה – משרד הבריאות). כמו כן, נציגי משרד הבריאות ביקשו כי שיקול הדעת הנתון בידיהם היום להעברת המידע הרפואי יישאר בידם ולא יחויבו להעביר כל מידע.

הוועדה תתכנס בשבוע הבא לתיקונים סופיים של ההצעה והצבעה לאישור הצעת החוק לקריאה ראשונה.