"לשתף את הכנסת בשינוי דרגות הנכות"

ח"כ מקלב: לכל שינוי קטן בספר הליקויים יש השלכה על חיים של עשרות אלפים וצריכה להיות בכך שקיפות מלאה.

חיים לב , ט' בטבת תשע"ד

מעוותים את המציאות. מקלב
מעוותים את המציאות. מקלב
פלאש 90

ועדת הבריאות של הכנסת תדון בהצעת החוק של ח"כ מקלב, גפני ואשר לחייב דיון בוועדה בכל שינוי של קביעת דרגות הנכות בישראל, באם שר הרווחה יחליט על שינויים.

כך החליטה אמש מליאת הכנסת בתום דיון בהצעת החוק שהועלתה להצבעה.

מטרת הצעת החוק הינה לחייב את שר הרווחה לפעול בשקיפות ולאפשר קיום דיון ציבורי בכל שינוי שיבקש לבצע במבחנים לקביעת דרגת נכות.

כל שינוי בסעיפי הנכות שנקבעו בתוספת – עשוי לשנות את זכאותם של עשרות אלפי נכים. בנוסף, מאחר ו'ספר הליקויים' של המוסד לביטוח לאומי משמש גם לקביעת זכאות על ידי גורמים נוספים כגון חברות ביטוח ומס הכנסה, שינוי סעיפי הליקוי עשוי לפגוע גם בזכויות המוענקות על ידי גורמים אלו.

על פי המצב כיום, שר הרווחה והשירותים רשאי לשנות כל סעיף ברשימת הליקויים לאחר שהתייעץ עם שר הבריאות, וללא כל חובה לקיים דיון ציבורי, או לבחון מה המשמעות של השינוי ביחס לזכויותיהם של חולים.

לאחרונה, אומרים מציעי החוק, המוסד לביטוח לאומי פועל להפחית את אחוזי הנכות שנקבעים לנכים ולמרות הפצרות של רופאים, ארגוני נכים וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, מסרב המוסד לביטוח הלאומי להביא את השינויים לדיון ציבורי ופוגע בפועל בזכויות החולים בכסות של עדכון ספר הליקויים עקב התקדמות הרפואה.

"הצעת חוק זו מבקשת לשנות את האבסורד המתואר לעיל ולחייב את שר הרווחה להציג כל הצעה לשינוי החוק בפני ועדת העבודה הרווחה והבריאות ולקבל את אישורה בטרם פרסום תקנות חדשות", כותבים מציעי החוק בדברי ההסבר.

"משרד הרווחה אומר שהוא דווקא מעוניין להרחיב את דרגות הנכות, אולם אנו יודעים שברגע שמרחיבים במקום אחד צריך לקצץ במקום אחר – ועל כן מן הראוי שהדברים הללו ייעשו בשקיפות, באמצעות פיקוח פרלמנטרי של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת", ציין ח"כ מקלב מעל דוכן הכנסת, בעת שהעלה את ההצעה לדיון.

הוא הזכיר את יום זכויות הנכים שצוין אתמול בכנסת, באמרו כי "הנכים היו צריכים לבוא היום כדי לראות איך הכנסת מכשילה חוקים שנועדו לסייע להם". לדבריו, "לצערנו כל דרישה של הנכים הופכת

מיד למאבק, משום שהרשויות אינן מקבלות את הדרישות האלמנטריות שלהם. קביעה מאוד מאד דקה בוועדה רפואית כזאת או אחרת יכולה להשליך באופן משמעותי על חייו של נכה, ובני משפחתו לאורך שנים", הוסיף.

בתום נאומו התקיימה במליאת הכנסת הצבעה בה הוחלט ברוב קולות להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.