הכלאיים של הרמב"ם והרב קוק

בכרך חדש מבית מכון התורה והארץ, ניתן ללמוד לעומק את הלכות כלאיים לרמב"ם,עם דבריו של הרב אברהם יצחק קוק שהובאו מתוך כתב ידו.

ישי קרוב , כ"ב בטבת תשע"ד

פרדס עצים
פרדס עצים
באדיבות מועצת יש"ע

חוקות הארץ
הלכות כלאיים מהרמב"ם והרב קוק
הוצאת מכון התורה והארץ, 805 עמ'.

מכון התורה והארץ מתכונן בימים אלו לקראת שנת השמיטה בשנה הבאה, אך במקביל הרבנים במכון לא נוטשים את עיסוקיהם בשאר מצוות התלויות בארץ.

שמונה שנים אחרי שיצא לאור הכרך הראשון של 'חוקות הארץ', מיד לאחר הגירוש הנפשע מגוש קטיף, שכחלק מכך גורשו גם אנשי המכון ששכן בכפר דרום, רואה אור בימים אלו הכרך השני. מדובר בשני כרכים העוסקים בהלכות כלאיים מהי"ד החזקה לרמב"ם ועליו תוספות והסברים.

על דברי הרמב"ם צירפו בספר את הערותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. המיוחד בדברי הרב קוק הוא שמדובר בכתב ידו שהתקבל במכון מראש ישיבת מרכז הרב לשעבר, הרב אברהם שפירא. דברי הרב קוק הם עיון בדעות השונות בנוגע להלכות כלאיים, במטרה להרחיב את היריעה ולתת את האפשרות ללמוד הלכות אלו לעומק.

הספר בנוי כך שדברי הרמב"ם נמצאים בראש הדף, אחריו דברי הרב קוק ובתחתית הדף (כאשר פעמים רבות התחתית היא רוב העמוד...) מובאים חידושים והסברים מאת רבני מכון התורה והארץ. בראש כל סעיף, סיכמו רבני המכון את נושאי הסעיף.

לקינוח, צורף לספר שיעור שהעביר הרב אברהם יצחק קוק על איסור כלאיים בבגדים שסוכם על ידי אחד התלמידים. ככל הנראה מדובר בשיעור שהועבר בשנת תרצ"ג והסיכום אושר על ידו.

אז זה הזמן להרחיב את הלימוד בעוד מצווה התלוייה בארץ, באמצעות עוד ספר איכות מבית מכון התורה והארץ.