האדמו"ר יסדר קידושין? וותרו על התמונות!

על פי התקנה החדשה, במידה והמשפחה מבקשת לכבד את האדמו"ר מויז'ניץ בעריכת חופה, אזי לא יהיו צילומים.

חיים לב , כ"ו בטבת תשע"ד

חתונה טבעת
חתונה טבעת
Office XP

אחד הכיבודים הנחשבים בחתונות בקהילות השונות, בחצרות ובחסידויות הוא כיבודי מעמד החופה. במעמד החופה נהוג להזמין את רב הקהילה, האדמו"ר, או ראש הישיבה לסידור קידושין או תפקיד חשוב אחר.

גם בחסידות וויז'ניץ נהוג להזמין את האדמו"ר למעמד החופה, בדרך כלל ל'סידור קידושין'. אולם כעת, יצאה הוראה חדשה מבית האדמו"ר העלולה להציב דילמה בפני ההורים, חסידי ויזניץ', המעוניינים שהאדמו"ר ייטול חלק בשמחתם.

על פי התקנה החדשה, במידה והמשפחה מבקשת לכבד את האדמו"ר, לא ייעשו תמונות במעמד החופה. בוויז'ניץ מספרים כי באופן כללי האדמו"ר חש אי נוחות רבה מלהצטלם באירועים פומביים, וזו סיבת סירובו בהפצת תמונותיו באירועים מרכזיים של החסידות.

"על אחת כמה וכמה שמדובר במעמד קדוש דוגמת החופה וכשהאדמו"ר מתפלל בעבור בני הזוג, אין ראוי שבאותה שעה יתקתקו פלאשים מכל העברים", הסביר הערב אחד החסידים את סיבת התקנה החדשה בחסידות.