חינוך לנוער? קודם כל 'דוגמה אישית'

מארגני הועידה השישית של 'ועידת החינוך' החרדית פקדו את מעונו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב שטיינמן, כדי לקבל את ברכתו.

חיים לב , כ"ח בטבת תשע"ד

תומכיו פרשו. הרב שטיינמן
תומכיו פרשו. הרב שטיינמן
Flash90

לקראת הועידה השישית של 'ועידת החינוך' החרדית, נכנסו מארגני הוועידה למעונו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב שטיינמן, כדי לקבל את ברכתו.

במהלך הביקור שוחח עמם הרב שטיינמן בדבר החיוניות המוטלת על המחנך בהיותו 'דוגמה אישית' לתלמיד. "סוד חינוכם הטהור של צעירי הצאן – תינוקות של בית רבן, הוא במעלת גדולת המחנכים הן ביראת שמים טהורה והן במעלות התפילה ששם ניכרת גדולת המחנך ויראת השמים שלו".

עוד אמר הרב, כי "חינוך זו עבודה קשה הדורשת מהמתעסק בה לאהוב את העבודה. על המחנך להיות עסוק בה בכל שעות היממה, כמו שנאמר בגמ' על רב שמואל בר שילת. לחנך את ילדי ישראל זו אינה עבודה לצורך פרנסה, אלא שליחות ומלאכת קודש ורק אם המחנך יהיה חדור בתחושה הזו, הוא יוכל לעצב את אישיותו של הנער ולבנות את עולמו הרוחני.

"כמה שהמלמד הוא יותר גדול בתורה ויראת שמים כן תגדל השפעתו, ולכן בטרם ייגש לחנך את ילדי ישראל, ילמד מוסר ויתעלה בעצמו, כי רק כך הוא יכול להשפיע על נפשם ולהכניס בלב צעירי הצאן את אהבת התורה ואת הטעם הערב ('גישמאק') בלימוד", הסביר הרב.

הרב הדגיש, כי "כמו כן, גם ההורים צריכים לדעת כי חובה עליהם להיות דוגמא לדרך ברורה וחד משמעית של חיי תורה ושאיפות לתורה כדי שהילדים ידעו שיש רק את הדרך הזו. כאשר הילד רואה חלילה אצל הוריו סתירה בין הדברים שהם תובעים ממנו לבין אורח החיים היומיומי של הוריו, זה עלול לגרום נזק חמור. אם הילד יבחין אצל הוריו או אצל מחנכיו שאיפות וחתירה לגשמיות, הוא לא יתרשם מהדיבורים על רוחניות, אלא יחקה את מה שהוא רואה בפועל. זהו המתכון להצלחה בחינוך".