הניסים השכיחו את גדולת הבבא סאלי

סיפורי הניסים שדבקו בשמו של הבבא סאלי השכיחו את גדולתו בתורה ומעמדו כאב בית דין. הרב אמסלם, בן משפחתו, מספר על הפן הזה.

שמעון כהן , ד' בשבט תשע"ד

הבבא סאלי
הבבא סאלי
אהלי צדיקים

היום, יום ד' בשבט, מצוין מלאת שלושים שנה לפטירתו של רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, הבבא סאלי.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו על דמותו הייחודית עם בן משפחתו ומי שלמעשה נשלח אל הקלחת הפוליטית כשליחה של משפחת אבו חצירא, ראש תנועת 'עם שלם', הרב חיים אמסלם.

"הכרתי את הדוד הגדול הבבא סאלי זכר צדיק וקדוש לברכה עוד מילדות", מספר הרב אמסלם על היכרותו האישית עם הרב, היכרות שהפכה תכופה יותר ויותר כאשר הפך לרב המושב שרשרת שבדרום. הקרבה הגיאוגרפית בין המושב לנתיבות הפכו את הביקורים לתכופים יותר ויותר.

"גדלנו במשפחה על הידיעה הברורה שמעל ומעבר להיות הבבא סאלי אדם קדוש ובעל ניסים ומופתים כפי שהתפרסם, הוא בעיקר גדול מאוד בתורה, אב בית דין, דיין, מנהיג של קהילה, תלמיד חכם, ידען גדול ושקדן גדול בתורה, וכמובן מתוך אותה זכות אבות כנכדו של הרב יעקב אבוחצירה ומשפחת הצדיקים הפך להיות דמות מופת".

הרב אמסלם מציין כי בשנים האחרונות לחייו של הבבא סאלי ובשנים האחרונות בכלל הציבור נחשף יותר לדמותו כמחולל ניסים, כמברך על המים וכיוצא באלה, אך "אני מכיר את הצד האחר, מהרבה דברי תורה שנמסרים מפה לאוזן. מעט מאוד בכתובים כי הכתבים אינם", אומר הרב אמסלם. כשהוא נשאל מדוע לא נשארו כתבים מכתביו של הבבא סאלי הוא משיב ומספר כי "זה דבר לא מובן. שמעתי פעם מחתנו, הרב דוד יהודיוב זצ"ל, שהוא אמר לו בהזדמנות מסוימת 'אני יודע איפה הם (הכתבים) ואני יודע מי לקח אותם. אם אזכה הם יתגלו. אם לא, אז בסדר'".

עם זאת מוסיף הרב אמסלם ומספר כי למרות העלמת הכתבים השאיר הבבא סאלי כתבים גדולים מאוד של פיוטים בהם מתגלה חכמתו ובקיאותו במכמני התנ"ך. לדבריו הבבא סאלי משתמש בפיוטים אלה בטכניקת 'לשון כורתי' טכניקה של שימוש בפסוק או מימרה כזו או אחרת תוך שינוי קל על מנת להגיע לרעיון שאותו הוא מבקש לבטא.

עוד מספר הרב אמסלם על מכתב שפרסם הוא עצמו ובו ויכוח הלכתי בין הבבא סאלי לרב מסעוד הכהן, בעל 'פרחי כהונה', מכתב העוסק בהלכות בכור ובו מתגלה עצמת ידיעתו והיכרותו עם הפוסקים והתורה כולה. "המכתב הזה אישר לי את מה שכבר ידעתי מהמשפחה, מאבי זצ"ל ומדודי שהוא תלמידו המובהק, שהוא גדול ובקי מאוד. הוא היה גדול בישראל".

"בכל הראיונות שאני מתבקש לספר משהו אני הולך לנקודה הזו", אומר הרב אמסלם בהתייחסו לחלק זה הנסתר באישיותו של הבבא סאלי, החלק ההלכתי תורני. "זו הנקודה המרכזית והחשובה בפועלו. לא רבים עוסקים בניסיונות לתעד מסמכים הנוגעים בכך. לא ראיתי שצאצאיו עוסקים בכך".

"כל המכתבים שידועים עוסקים בדברי אגדה שלט משקפים שמדובר באדם ענק. חבל אין הרבה מתורתו הכתובה. פורסם לפני כמה שנים קובץ קטן 'אהבת ישראל' על טעמי המצוות שהוא כתב בצעירותו, אבל זה ספר חלקי. רוב רובם של הכתבים נעלמו. גם בנו, הבבא מאיר, שהיה ידוע כגאון ובקי עצום וגדולי הרבנים האשכנזים היו נושאים ונותנים איתו בהלכה, גם הוא לא השאיר כתבים".

לדברים אלה מוסיף הרב אמסלם ומספר כי כמי שחי באזור נתיבות שמע באופן אישי מאנשים על מופתים שאירעו להם בזכות כוח תפילתו ואישיותו של הבבא סאלי. לדבריו אמנם הדברים נתפסים לעיתים כהגזמה, אך אנו אמונים על אמונת חכמים מתוקף הפסוק 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו' ואמונה זו היא יסוד מרכזי בתפיסת העולם היהודית.

הרב אמסלם מביע תקווה שדבריו הכתובים של הבבא סאלי יתגלו ויכונסו לספר או ספרים שיחשפו את גודלו התורני, "היה ראוי שהמורשת לא תסתכם בסיפור הנפלאות שלו".