פרויקט "השקופים" של ישיבת נעם בירושלים

בהשראת הספר ''שקופים'' הפך כל תלמיד את עצמו לאחד מעובדי הניקיון והאחזקה בישיבה. "יחס ראוי לאנשים מתחיל במעגלים הקרובים".

, ז' בשבט תשע"ד

ממשתתפי הפרויקט
ממשתתפי הפרויקט
נועם ירושלים

פרויקט מיוחד בישיבת נעם ירושלים, "פרויקט שקופים".

במסגרת הפרויקט שהתקיים בכיתות ז'-ח' כל תלמיד לקח על עצמו תפקיד של אדם בישיבה שהוא כביכול שקוף כמו עובדי הניקיון, האחזקה, מנהלה וכו'.

בישיבה מספרים כי את ההשראה לפרויקט קיבלו מהספר "שקופים" של ליאור אנגלמן בו הוא מגולל את סיפורם של האנשים "השקופים" הזוכים להתעלמות מרוב החברה הישראלית.

הפרויקט החל עם מבצע "אמץ עובד" בו כל תלמיד היה מצוות לעובד מנהלה זה או אחר כמו עובדי מטבח, עובדי ניקיון וכו' על מנת שהתלמידים יכירו ויוקירו את העבודה החשובה והקשה שהם עושים ובכדי שהתלמידים ילמדו לנהוג בכבוד לכל אדם. במסגרת הפרויקט התלמידים מראים מידי פעם, כמו בחגים וראש חודש, את הערכתם על ידי שי המביע את הערכתם ועל ידי קישוט מקום עבודתם.

בנוסף, קיימו בישיבה שיעורים ועבודה חינוכית לקראת הפרויקט בו למדו והבינו את החשיבות שבכיבוד אדם לפני תחילת הפרויקט.

הרב אורי, ר"מ בישיבה, שיזם את הפרויקט ציין "אנו רוצים לחנך את התלמידים שיחס ראוי לאנשים מתחיל במעגלים הקרובים ביותר ושזוהי עבודה יומיומית, שאנשים אלה אינם 'שקופים' אלא אנשים בדיוק כמונו וראויים ליחס אוהב, מכבד ולהכרת תודה. אנו תקווה שמהלך חינוכי זה, שמתחיל בין כתלי הישיבה, יכנס ללב התלמידים, ושישכילו ליישם אותו בכל עת ובכל מקום".