נעצרת בגלל אמירות נגד שרון? קבל יצוג משפטי

עורכי הדין איתמר בן גביר וברוך בן יוסף מציעים לייצג חינם את מי שייעצר בגין התבטאויות נגד ראש הממשלה שהלך לעולמו.

ידידיה בן אור , י"ב בשבט תשע"ד

עוה"ד איתמר בן גביר
עוה"ד איתמר בן גביר
יח"צ

הוראתו של השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ' לפתוח בחקירה נגד מפרסמי מודעות השמחה על מות ראש הממשלה לשעבר שרון מעוררת תגובות מגוונות.

עורכי הדין איתמר בן גביר וברוך בן יוסף הודיעו בעקבות הודעת אהרונוביץ', כי יתנו ייצוג משפטי חינם לכל מי שייעצר או יעמוד לדין בגין אותן אמירות.

עו"ד בן גביר ובן יוסף הבהירו, כי "במדינה אשר קבעה את חופש הביטוי כציפור נפשה של הדמוקרטיה, ובית המשפט העליון זיכה לא אחת מהללי אינתפאדה ורצח יהודים בטענה כי מדובר בחופש ביטוי, הרי שברור כי אין כל עבירה על החוק בגילויי השמחה".

כמובן שניתן לא להסכים לגילויים אלה ואולם זכותו של כל אדם להביע את דעתו האישית הלגיטימית אודות מותו של אריק שרון מבלי שיחשוש מאימת המשטרה, יתרה מזו, מותר לאדם להביע את רצונו שאדם חי ימות בדרך טבעית ועל אחת כמה וכמה לשבח מותו של אדם שכבר הלך לעולמו", מוסיפים השניים.

עורכי הדין אומרים, כי "ראוי שראש הממשלה יעביר את אהרונוביץ מתפקידו משום שהוא משתמש בתפקידו על מנת לסתום פיות ולהלך אימים על מי שמבקש לממש את זכותו לחופש הביטוי. אדם זה אינו מתאים או ראוי לתפקיד במדינה תקינה וחופשית".