תוארך אשרת השהייה לעובד זר המטפל בקשיש

שר הפנים אישר תקנות ונהלים חדשים להסדרת העסקתם של העובדים הזרים בסיעוד,

חזקי ברוך , י"ד בשבט תשע"ד

קשישים ללא טיפול
קשישים ללא טיפול
פלאש 90

שר הפנים, גדעון סער, אישר את הצעת התקנות והנהלים החדשים להסדרת העסקתם של העובדים הזרים בסיעוד, כחלק מרפורמה מקיפה בתחום זה. 

במסגרת הרפורמה, אשר גובשה לאחר עבודת מטה נרחבת ברשות האוכלוסין וההגירה, החליט שר הפנים, לקבל את המלצת סגנית שר הפנים וחברי הוועדה ההומניטרית בתחום הסיעוד, לאשר השארתם בישראל של אלפי עובדים זרים בסיעוד שתוקף אשרתם פג אך עדיין מטפלים בחולים ובקשישים סיעודיים.

מדובר בעובדים סיעודיים, שבעניינם הוגשה בקשה חריגה על ידי מטופליהם לוועדה ההומניטרית ברשות האוכלוסין וההגירה לאשר את המשך שהייתם בארץ. יודגש, כי האישור להישארותם של המטפלים הסיעודיים יהיה תקף עד תום העסקתם על-ידי המטופלים.

סער אמר "כל מי שהתמודד עם בן משפחה הזקוק למטפל סיעודי מכיר ויודע עד כמה חשוב הקשר בין המטופל למטפל וכן מקצועיותו ומסירותו של המטפל. בהחלטה זו אנו מסדירים את הישארותם בארץ של אותם מטפלים סיעודיים ונותנים מענה לצורכיהם של המטופלים ובני משפחותיהם".

סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום אמרה כי "התקנות והנהלים החדשים הם חלק מרפורמה מקיפה בתחום הסיעוד ובאים לפתור מצוקות אשר נוצרו במהלך השנים אצל מי שנזקק לשירות הסיעודי והן אצל העובדים הזרים בתחום זה. אני בטוחה כי ההסדרה המוצעת תקל באופן משמעותי על אזרחי מדינת ישראל אשר מוצאים עצמם לעיתים חסרי אונים בנושא רגיש - הטיפול הסיעודי ביקיריהם".

בנוסף, התקנות צפויות לתת מענה לטענות רבות שהגיעו לרשות האוכלוסין וההגירה לפיהן, עובדים סיעודיים אשר הועסקו אצל מטופלים בפריפריה –עזבו אותם לטובת מטופלים במרכז הארץ. על פי התקנות החדשות , לכל מטפל סיעודי יוגדר מראש אזור גאוגרפי בו הוא רשאי לעבוד ,כך שלא תתאפשר נטישה של עובדים בפריפריה לטובת אזורים אחרים בארץ.

כמו כן, התקנות באות לתת פתרון לסוגיה בעייתית נוספת בתחום בה מטפל עוזב את מטופליו ועובר בתדירות גבוהה ממטופל למטופל – לפי המרבה במחיר. במקרים של מעברים תכופים יוזמן המטפל לבירור סיבת המעברים ועלול לאבד את רישיונו.

יצוין, כי במסגרת הרפורמה מקודמים בימים אלה נושאים נוספים, ביניהם: ניתוק יחסי עובד – מעביד בסיעוד, נושא הפנסיה/פיקדון לעובדים הזרים בסיעוד וכן המלצות ועדת שושני האמורה בחודש אפריל להגיש את המלצותיה בנושא עובדים זרים בסיעוד.