מעסיקים רשאים לפטר עובדים זרים ששובתים

מכון כת"ר לכלכלה עפ"י התורה הוציא היום פסק הלכה המתיר לבעלי העסק לפטר את העובדים הזרים ובמקומם למנות עובדים אחרים.

ניר הר זהב , י"ד בשבט תשע"ד

הפגנת מסתננים. ארכיון
הפגנת מסתננים. ארכיון
צילום: פלאש 90

בשבוע האחרון פתחו העובדים שהסתננו לישראל שביתה זאת בניגוד לחוק, במטרתה להפעיל לחץ על המדינה להתיר להם להישאר בה.

מכון כת"ר לכלכלה עפ"י התורה הוציא היום נייר עמדה הבוחן את עמדת ההלכה ביחס לשביתה זו, בהתייחסותו לצעדים אותם מאפשרת ההלכה למעסיקים לנקוט על מנת לצמצם את נזקי השביתה.

"חל איסור על אדם להעסיק מסתנן אשר החוק אוסר להעסיקו, ובאם מעסיק מסתנן כזה – עליו לפטרו מיד", פותח הרב שלמה אישון ראש מכון כת"ר בנייר העמדה. הרב אישון מציין כי ההלכה מבחינה בין שביתה ממניעים מוצדקים (כדוגמת הרעה בתנאי העבודה), ובין שביתה ממניעים שאינם מוצדקים (למשל דרישה להטבות שכר מופלגות).

במידה והשביתה אינה מוצדקת היא מהווה הפרת חוזה מובהקת, כותב הרב אישון ומפרט: "המעסיק רשאי להעסיק עובדים אחרים עד אשר ישובו העובדים לעבודתם בתנאים אליהם התחייב בעבר. יתר על כן, אם מדובר בשביתה של עובדים בלתי מאוגדים רשאי המעסיק אף לפטר לצמיתות את עובדיו השובתים".

במקרה של השביתה האחרונה מדובר בשביתה ממניעים שאינם קשורים כלל למערכת יחסי העבודה בין העובדים הזרים ובין מעסיקיהם אלא ליחס המדינה כלפיהם. "זוהי שביתה שאינה מוצדקת כלל ולכן רשאים המעסיקים לפטר את עובדיהם ולהכניס תחתם עובדים אחרים", טוען הרב אישון.

"במידה ומדובר בעבודה שלא ניתן לדחותה, או בעובדים קבועים, ושכר העובדים האחרים גבוה יותר, רשאי המעסיק לקזז את תוספת השכר משכר שהוא חייב לעובדים הזרים השובתים, או מכל סכום כספי אחר השייך לעובדים אלו הנמצא ברשותו", אומר הרב אישון.

הוא מוסיף כי במידה והמעסיקים ניזוקו כתוצאה מהשביתה, הם רשאים לקזז את הפסדיהם מהשכר או כל סכום כספי אחר השייך לעובדים ונמצא ברשות המעסיק, אך אינם רשאים לתבוע את העובדים לשלם מכיסם על כך.