"לדון בזכויות העובדים החוקיים ולא במסתננים"

ח"כ אוחיון דורש להוציא את הדיון במסתננים מידי הועדה לבחינת מצב העובדים הזרים, "סיוע עקיף להפרת חוק".

חזקי ברוך , כ' בשבט תשע"ד

לא על חשבון ההורים. אוחיון
לא על חשבון ההורים. אוחיון
פלאש 90

האם הוועדה לבעיית העובדים הזרים מוסמכת לדון גם בעניינם של מהגרים לא חוקיים? שאלה זו נדונה היום בדיון סוער בוועדת הכנסת בראשות ח"כ צחי הנגבי.

את הנושא העלה ח"כ שמעון אוחיון, שטען שענייני מהגרי עבודה לא חוקיים צריך להידון בוועדת הפנים, בגלל שהטיפול בהם מופקד בידי רשות ההגירה.

בנוסף טען ח"כ אוחיון, כי "כחבר בוועדה לבעיית העובדים הזרים אני מוצא עצמי משתתף ומסייע בעקיפין להפרת חוק. אנשים שלא צריכים להיות מטופלים על ידינו, אלא על ידי רשות ההגירה. הממשלה קבעה מדיניות ואנו מתייחסים אליהם כאילו הם עובדים וכך מתחילים להזחיל אותם פנימה בזמן שהם עוברים על החוק".

"יש בארץ אלפי עובדים זרים שהמדינה הביאה לכאן, והוועדה צריכה לדון בזכויותיהם, ולא בזכויות מסתננים מפרי חוק. קשה לי לשבת בוועדה כשסדר היום הוא של מדינת כל מסתנניה", הוסיף אוחיון.

יו"ר הוועדה לבעיית העובדים הזרים, ח"כ מיכל רוזין, טענה כי "על פי חוק עובדים זרים, עובד זר הוא עובד שאינו אזרח או תושב ישראל, ולכן הוועדה מוסמכת לדון במבקשי המקלט. גם משרד הכלכלה מפעיל לגביהם את צו העובדים הזרים ומעסיק שלא מכיל עליהם את צו העובדים הזרים נקנס. מדינת ישראל מגדירה אותם כמהגרי עבודה. מאז הוקמה הוועדה ב1999, יושבי ראש מכל סיעות הבית דנו בנושא. שליש מישיבות הוועדה מאז הקמתה עסקו במהגרי עבודה. גם יו"ר הכנסת הקודם הצטרף לסיור הוועדה במתקן מעצר. אי אפשר להתעלם מהפיל הענק הזה שניצב בחדר. בקשתו של ח"כ אוחיון היא בקשה פוליטית. זה ניסיון סתימת פיות של האופוזיציה. זו רדיפה לשם רדיפה".

ח"כ יריב לוין טען בדיון, כי  "כל מבנה הוועדות בכנסת בעייתי מאד. בחלוקה אולי היה היגיון פעם. אין בה היגיון היום. בקדנציה הקודמת לדוגמה, התקיים דיון בוועדה לזכויות הילד על גיוסם לצבא של בנים יחידים למשפחות שכולות, כשהתירוץ היה שבקבלם את צו הגיוס הם עדיין לא בני 18. היה פעם יו"ר ועדה לפניות הציבור שהיה כותב לעצמו מכתבים בנושאים שביקש לדון בהם. ניסיתי לבנות מבנה חדש של ועדות. לא הצלחתי. באופן טבעי הקואליציה מנתבת את החקיקה לוועדות שלה ויש ועדות כמו הוועדה למאבק בסמים, עם תחומים מאד מצומצמים. אפילו את חוק פרסום האלכוהול חוקקו בוועדת הכלכלה. לגוף המחלוקת – הקו בעיני ברור – שהיה בלתי חוקית לוועדת הפנים. זכויות בעבודה זה בלב מנדט ועדת העובדים הזרים, ולמעשה נלקח מוועדת העבודה והרווחה".

לדברי ח"כ פנינה תמנו שטה, "צריך לדון בכל מסתנני אשרת התייר. לא ראיתי שהחילו עליהם כליאה בסהרונים. יש עשרות אלפים כאלה, רק הצבע שלהם שונה, אז גם ההתייחסות אחרת. אם אתה כל כך עקרוני והבעיה הדמוגרפית מטרידה אותך, תחיל את החוק גם עליהם".

ח"כ ניצן הורביץ הוסיף, כי "רוב הדיונים אצל יו"ר הוועדה בעבר, יעקב כץ, כצל'ה, עסקו במסתננים. הוא לקח את זה כפרויקט אישי שלו. הוועדה הייתה מאז ומתמיד הפורום לדיון בכל הנושא של לא ישראלים. גם מי שאתה קורא להם מסתננים הם עובדים".

ח"כ משה מזרחי ציין, כי "גילינו בזמן הצעדה והשביתה שהמסתננים האלה עובדים. זו עבודה של זרים. איפה ידברו על זה אם לא בוועדה של עובדים זרים? כל מה שנוגע לתעסוקה צריך להיות פה. להתעלם מנושא כזה? מי יתעסק? זה המקום הנכון".

ח"כ איתן כבל הוסיף, כי "לפי תגובת חברי הוועדה נראה לי שאוחיון מסתנן בוועדה".

יו"ר הוועדה צחי הנגבי לא הביא את הבקשה להצבעה. "ננסה לראות אם יש יכולת להגיע להבנה ולשלב את הדיון בדיון שהיה צריך להתקיים היום ונדחה, בנושא "קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום".