החלטת בג"ץ לעיכוב תקציב הישיבות לא תעוכב

נשיא בית המשפט העליון לא נענה לבקשה לעכב את כניסתו לתוקף של צו הביניים לעיכוב חלק מתקציבי הישיבות.

שלמה פיוטרקובסקי , י' באדר תשע"ד

השופט אשר גרוניס
השופט אשר גרוניס
פלאש 90

נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, דחה את בקשת ישיבת כנסת יחזקאל אלעד לעכב את כניסתו לתוקף של צו הביניים שגרם לעיכוב תקציבי הישיבות.

"איני רואה מקום להורות לעת הזו על עיכוב ביצועה של ההחלטה מיום 4.2.2014. זאת, בין השאר, מאחר שצפוי כי העותרים והמשיבים יגיבו לבקשה לביטולה של ההחלטה מיום 4.2.2014 לא יאוחר מיום 17.2.2014. בקשתה של עמותת כנסת יחזקאל אלעד מיום 9.2.2014 נדחית איפוא", כתב גרוניס.

גרוניס התייחס גם לבקשת איגודי הישיבות החרדיות והציוניות לעיון מחדש בהחלטה, וכתב כי "בתגובות של העותרים והמשיבים, שכאמור אמורות להיות מוגשות עד ליום 17.2.2014, עליהם להתייחס אף לבקשה הדחופה לעיון מחדש ולצירוף המבקשים כמשיבים לעתירה שהוגשה ביום 9.2.2014 על ידי איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות ואחרים".

למרות זאת, בישיבות מאמינים כי לאחר הצגת עמדות הצדדים החלטת בג"ץ תשונה ועמדתם תתקבל.

"קשה להאמין כי החלטה שהתקבלה ללא שנשמע קולם של הנפגעים לא תשונה, אנו קוראים לפרקליטות המדינה להצטרף לדרישה כה מוצדקת ומוסרית לבטל החלטה שהתקבלה ללא שמיעת הצד השני", אומרים בישיבות.

משמעות ההחלטה היא, כי בשלב זה עיכוב התקציבים נמשך, וכי גם התקציבים שבג"ץ לא הורה לעצור אינם מועברים עד שמשרד האוצר יסיים את התהליך במסגרתו יקבע איזה חלק מהתקציב לא יועבר לכל ישיבה.

בשבוע שעבר קבעו שופטי בג"ץ, כי המדינה לא תעביר עוד תקציבים לישיבות עבור תלמידים בני 18-20 שהוצא להם צו גיוס אולם גיוסם נדחה בהחלטה של שר הביטחון.

עם קבלת ההחלטה משך האוצר בחזרה את התקציבים שכבר הועברו עבור הישיבות ומנהליהן כבר ראו אותם בחשבון הבנק, זאת עד לביצוע בדיקה פרטנית כמה כסף יש לקצץ מתקציבה של כל ישיבה.

בשלב זה עצירת התקציבים הכוללת טרם הסתיימה ונשיא בית המשפט העליון סירב כאמור לעכב את יישום החלטת בג"ץ.