עובדי הדסה עזבו המחלקות

האחים, האחיות ועובדי המנהל והמשק עזבו את המחלקות עד לשעה 14:00. העובדים מסרבים לקיצוץ של 10 אחוז בממוצע משכרם.

שלמה פיוטרקובסקי , ט"ז באדר תשע"ד | עודכן: 11:07

אחיות הדסה מפגינות
אחיות הדסה מפגינות
פלאש 90

האחים, האחיות ועובדי המנהל והמשק בהדסה עזבו את המחלקות החל מהשעה 11:00 למשך שלוש שעות.

בכל מחלקה נשארו 2 אחיות בלבד שתבצענה רק פעולות מצילות חיים מידיות, כל יתר הטיפול לא ינתן לחולים במהלך השעות הללו.

זהו היום ה-16 שעובדי הדסה טרם קיבלו את מלוא שכרם על חודש ינואר, ובארגוני העובדים אומרים, כי "בידי העובדים לא נותרה כל ברירה מאחר והנהלת הדסה ומשרד האוצר הפכו את העובדים המסורים לבני ערובה".

"נזכיר כי במהלך 2013 נלקחו אלפי שקלים מכל עובד, וזאת בנוסף לכך שהנהלת הדסה עדיין לא החזירה את הכספים שנלקחו מהעובדים במסגרת תכנית ההבראה הקודמת שנערכה בין השנים 2010-2011", מוסיפים העובדים.

מנגד, עו"ד ליפא מאיר, הנאמן שמונה לבית החולים, טוען כי היום ישולם לעובדים החלק הארי של יתרת שכרם, בשיעור ממוצע של 90 אחוזים.

עו"ד מאיר מציין, כי אם העובדים לא ישובו לעבודה ולניהול משא ומתן יאלץ בית החולים לפנות לערכאות משפטיות.