עלייה קלה במחירי הדירות ברבעון ה-4 של 2013

עלית מחירים מינורית חלה במחירי הדירות ברבעון הרביעי, בשיעור של כ- 0.7%, זאת בהשוואה לרבעון הקודם.

, כ"ג באדר תשע"ד

עלייה חדה. הרצליה
עלייה חדה. הרצליה
צילום: פלאש 90

השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, טל אלדרוטי, פרסם את סקירת מחירי הדירות בערים הגדולות, ברבעון הרביעי של שנת 2013.

תוצאות הסקירה מצביעות על עלית מחירים מינורית במחירי דירות, בשיעור של כ- 0.7%, בהשוואה לרבעון הקודם (השלישי) של שנת 2013.

במרבית הערים השינויים כאמור היו מינוריים, זאת מלבד הרצליה בה חל זינוק חד של 5 אחוזים במחירי הדירות.

עוד מצביעה הסקירה על עליה של 4.6% במהלך השנה האחרונה (2013), שהוא שיעור דומה לעליית המחירים שנצפתה בשנה שלפניה (2012).

השמאי הממשלתי הראשי מדגיש, כי בתקופה הנסקרת נצפתה עלייה חריגה בכמות העסקאות, שנבעה ככל הנראה מרצון הציבור לסיים עסקאות בטרם יכנסו לתוקפם העדכונים בחוק מיסוי מקרקעין, אשר אמורים להקטין את מעורבות המשקיעים בשוק.

עם זאת אלדרוטי מדגיש, כי השפעת צעדים אלה על מחירי הדיור - ככל שחלה - עדיין לא באה לידי ביטוי בתקופה הנסקרת.