כהונת מזכ"ל בנ"ע הוארכה בשנה נוספת

את ההחלטה קיבלה פה אחד הועדה לבחירת מזכ"ל בראשות הרב יונה גודמן. הירשברג: מודה לקב"ה על הזכות להיות חלק מתנועה זו.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג באדר תשע"ד

מודה לקב"ה. הירשברג
מודה לקב"ה. הירשברג
יח"צ

יו"ר הוועדה לבחירת מזכ"ל תנועת הנוער בני-עקיבא, הרב יונה גודמן, הודיע למליאת התנועה, כי הוועדה המליצה פה אחד להשאיר את מזכ"ל התנועה הנוכחי, דני הירשברג, לשנה נוספת.

"חברנו היקר", כך כותב הרב גודמן לחברי המליאה, "מזכ"ל התנועה דני הירשברג נכנס לחצי השנה האחרונה של קדנציה פורמאלית של שלוש שנים לכהונתו. נוכח מצב זה, הועדה לבחירת מזכ"ל קיימה דיון ולאחר בחינה ושיקול דעת הביעה פה אחד הערכה רבה לאופן בו דני, מנהיג את התנועה ומצעידה קדימה ברוח ובחומר נוכח אתגרי הדור והשעה".

עוד הוסיף הרב גודמן, כי "הועדה פנתה לדני וביקשה ממנו להוסיף שנה רביעית לקדנציה שלו. לאחר שהות למחשבה, דני נאות לקבל על עצמו את המשימה המורכבת של המשך הנהגת התנועה. בשם רבים כל כך אנו מודים לו על עמלו עד כה ומאחלים לו ולתנועה הרבה הצלחה בהמשך".

מזכ"ל בנ"ע, דני הירשברג, הודה להנהלת התנועה על האמון ואמר, "אני מודה לקב"ה על הזכות להיות חלק מתנועה זו, שפועלה המוצלח הוא כמובן תוצאה של חבורה שלמה של פעילים מסורים, קומונריות איכותיות, מדריכים וחברים. בלב אמיץ ובע"ה נזכה להמשיך להתמודד, מתוך אחריות וענווה, עם אתגרי הדור".

כאמור, בשנות כהונתו של הירשברג, חיזקה התנועה את ליווי הסניפים בדגש מיוחד על הכשרת המדריכים, התנועה חידשה את פעולתה של מחלקת חבריא ב', הוקמה תנועת הבוגרים שבה פעילים כיום מאות בוגרים בגרעיני סטודנטים, גרעיני משפחות, הונחה אבן הפינה לבית בני עקיבא שהולך ונבנה בימים אלו שבנייתו עתידה להסתיים עוד השנה.