ישיבות ההסדר:
"דיון דחוף בעצירת התקציב"

איגודי הישיבות הגבוהות וההסדר לבג"ץ: אם אין בכוונתכם לדון בעתירה לאלתר ולמנוע פגיעה בישיבות, אין לנו עניין ליטול חלק במשחק הזה.

אורנית עצר , כ"ה באדר תשע"ד

התקציב בדרך אל ישיבות ההסדר
התקציב בדרך אל ישיבות ההסדר
פלאש 90

איגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הגיש לבג"צ בקשה לדיון דחוף לעיון מחדש בהחלטה לאסור העברת תקציב עבור תלמידי ישיבות בני 18-20 שהוצא להם צו גיוס אולם גיוסם נדחה עקב החלטת שר הביטחון.

צו הביניים ניתן במסגרת עתירה הדורשת לגייס מיידית את בחורי הישיבות עקב פקיעת חוק טל ואי חקיקת חוק חלופי.

במסגרת העתירה נטען, כי בכל מקרה לא ניתן לתקצב את לימודיהם של התלמידים שאמורים היו להתגייס בעקבות פקיעת החוק.

איגוד הישיבות מבקש לבטל צו הביניים לפני תחילת חודש מרץ ובטרם יישלל מהם תקציב בגין חודש נוסף על זה שכבר נשלל מהם לטענתם שלא בצדק.

לטענתם נפלו כשלים בהחלטה ליתן צו ביניים ולא נלקחו בחשבון השלכותיו הקשות, "במה אשמה עובדת הניקיון של מוסד X בכך שהכנסת טרם סיימה את הליכי החקיקה הנדרשים בכדי להסדיר את דחיית שירותם של תלמידי הישיבות ומדוע על משכרותה להתעכב בשל כך?".

לדבריהם, "בלוח הזמנים שנקבע להגשת תשובות לגופה של העתירה לתאריך 5.3.14 יפגעו המשיבים, עובדיהם ותלמידיהם בשלילת תקציבו של חודש נוסף ויתרה מזו – יהפכו הבקשה והדיון ללא רלוונטיים".

עוד נכתב בבקשה, "סביר כי במהלך חודש מרץ יכנס לתוקפו חוק חדש, העתירה תימחק וצו הביניים יפקע מאליו".

מנהלי הישיבות מציינים בבקשה כי "צו הביניים הפך את מקצת התלמידים במוסד ללא תקינים, גרע אותם ממצבת התלמידים הנמנית לצורך עמידה במספר המינימאלי הנדרש והוריד את מספר התלמידים התקינים אל מתחת לרף באופן שהמוסד כלל אינו מתוקצב. מוסד כזה שתקציבו נשלל באחת באופן מוחלט אינו יכול לשלם את משכורות עובדיו".

לסיום כתבו כי אם לא ייקבע דיון דחוף בעניין ימחקו את בקשת הצטרפותם כמשיבים בעתירה.