צדים בעלי חיים ומתנגדים לשחיטה

יו"ר הכנסת תקף את דברי שר החוץ הדני, לפיהם 'זכויות בעלי חיים חשובות יותר מזכויות לחופש דת'.

חזקי ברוך , כ"ה באדר תשע"ד

אדלשטיין
אדלשטיין
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת ציינה בדיון מיוחד את יום זכויות בעלי החיים, שיזם ח"כ איתן כבל (העבודה).

יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין אמר, כי "כאדם דתי מצער אותי לשמוע בזירה הבין לאומית התבטאויות שאני סולד מהם. הפנינה האחרונה הייתה של שר החוץ הדני 'זכויות בעלי חיים חשובות יותר מזכויות לחופש דת', וזה נאמר בהקשר של שחיטה כשרה. לכל אלה שאצלם במדינות ציד זו מסורת חשובה שאסור לגעת בה, לעומת זאת שחיטה כשרה ליהודים ולמוסלמים היא דבר שצריך לטפל בה תכף ומיד".

"אני לא רוצה לחלק ציונים לאנשים על רמת ההיכרות שלהם עם המסורת שלנו, אבל אם הם היו מתעניינים הם היו מגלים שעל פי המסורת היהודית, המקורות מדברים בצורה חד משמעית על היחס לבעלי חיים ועל כך שאסור להיות אנשים אכזריים", הוסיף אדלשטיין.

ח"כ איתן כבל (העבודה) ציין, כי "כנסת ישראל יכולה להיות גאה. סביב הנושא של זכויות בעלי חיים, התקבצו חברי כנסת מכל סיעות הבית כדי לעשות את המעשה למען אלה שאין להם את היכולת להגן על עצמם. בשנים האחרונות הובלנו מהפכה בשיח ומהפכה בשטח. נושא שהיה זנוח מאז הקמת המדינה, נכנס בשנים האחרונות לשיח הציבורי, וגם לבית הזה. אני מקווה שהפתיחות בנושא רק תלך ותתגבר ושהשנה הקרובה תהיה פורייה עוד יותר".

במסגרת הדיון, אישרה מליאת הכנסת בקריאת טרומית את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד), התשע"ד-2013 של חברי הכנסת עמרם מצנע (התנועה) וקבוצת חברי הכנסת

חוק צער בעלי חיים קובע איסור התעללות בבעלי חיים. מוצע כי איסור זה יחול גם בעבירת התעללות הנעשית ברשלנות. בנוסף, מוצע להטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד לעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חלק גדול מהפגיעה בבעלי חיים בפועל נגרמת בשל התנהגות רשלנית. כלומר, במצבים שאדם סביר היה יכול לצפות שאופן ההתנהלות שלו יגרום סבל לבעל חיים. כך, למשל, במקרה של אדם שהותיר כלב במכונית, והכלב מת בייסורים ממכת חום, או במקרה שאדם מחזיק בעלי חיים למטרות עסקיות בתת-תנאים שאדם סביר היה יודע שיגרמו לבעלי החיים סבל שלא לצורך".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "הטלת אחריות על פגיעה בבעלי חיים גם כאשר היא נעשית ברשלנות משקפת את התפיסה שבעלי החיים נתונים בידינו לשבט או לחסד. הם ראויים להגנה לא רק מהתנהגות זדונית, אלא גם מהתנהגות רשלנית וחסרת זהירות".

ח"כ מצנע ציין, כי החוק הזה יאפשר העמדה לדין שלא מנהלים וראשי תאגידים לכך שתחת אחריותם נעשתה פגיעה בבעלי חיים. מדינת ישראל הייתה נחשונית בזמנו בחקיקת חוק שהטיל אחריות אישית על בעלי מפעלים שתחת אחריותם התבצע זיהום ולמדו את החוק הזה בהרבה מקומות בעולם. אני מקווה שכך גם יהיה בחוק זה

12 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת החינוך התרבות והספורט להכנתה לקריאה ראשונה.