"פאר וראוותנות" בכנס בחירות של הליכוד ביתנו

דוח מבקר המדינה על ההיערכות לבחירות לכנסת: "הבית היהודי" נקנסה בסך 380 אלף ש"ח, בל"ד ב-160 אלף והתנועה 140 אלף.

חזקי ברוך , כ"ו באדר תשע"ד

לא יעניק הגנה. שפירא
לא יעניק הגנה. שפירא
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם את דוח הביקורת על ההיערכות לבחירות לכנסת ה-19.

מבקר המדינה כותב כי נמצאו ליקויים בנושאי תכנון התקציב וביצועו, אי-הסדרת מעמד עובדי הסגל הקבוע של ועדת הבחירות המרכזית, גיוס כוח אדם, תשלום לנציגי הסיעות ופריסת הקלפיות.

כך למשל, ל-137 מבין כ-880 עובדי המטות המנהליים היה קרוב משפחה אחד לפחות שהועסק במטות המנהליים או ביום הבחירות אף שאסור היה להעסיקו בהתאם לכללי הוועדה המרכזית.

כן נמצאו ליקויים באופן ניהול ההצבעה ובמקרים מסוימים עלה חשש לפגיעה בטוהר הבחירות. בשמם של כמה עשרות בוחרים שנפטרו בוצעה לכאורה הצבעה ואף בשמם של כמה אלפי בוחרים ששהו בחו"ל ביום הבחירות. בנוסף על אלה, נמצא ליקוי מהותי בפריסת קלפיות נגישות. "אין להשלים עם כך שמגבלה פיזית תמנע מבעל בחירה לממש זכות זו", כתב המבקר.

לדעת מבקר המדינה, חיוני לדון בסוגיית השימוש באמצעים אלקטרונים למימוש זכות הבחירה, על מנת ששילובם של אמצעים אלו בעתיד יעשה לאחר שנשקלו ונבדקו ההיבטים השונים והמורכבות הרבה הכרוכים ביישומם.

דוח הביקורת לפי חוק מימון מפלגות מציין, כי 7 סיעות קיבלו דוח שלילי – בל"ד, הבית היהודי, חיים בכבוד, כולנו חברים-ננח, עוצמה לישראל, עם שלם וצדק חברתי בשל אי-ניהול החשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה. סיעת "הבית היהודי" קיבלה קנס חריג בחומרתו בסך 380,000 ₪; בל"ד 160,000 ₪; התנועה 140,000 ₪.

באשר לסיעת "הבית היהודי", היא לא ניהלה את חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה. הסיעה מסרה למשרד מבקר המדינה מידע חסר אשר להוצאה בסך כ-9.6 מיליון ₪. לפיכך לא ניתן היה לוודא כי הדוח הכספי שהוגש למבקר המדינה היה שלם ונכון.

מבקר המדינה העיר בנוגע לעריכת כנס בחירות של ''הליכוד ביתנו'' בעלות של כ-1.2 מיליון ₪, כי אין מקום להפקת כנסים בפאר ובראוותנות על חשבון כספי ציבור. למרבית הסיעות יש גירעונות ניכרים שמקורם במערכת הבחירות לכנסת ה-19. גירעונות חלק מהסיעות עלולים לסכן את איתנותן הפיננסית ואת המשך פעילותן.

ממפלגת הליכוד נמסר כי "התנועה תלמד את הערותיו של מבקר המדינה ותנהג לאורן. וכן כי התנועה מקפידה לנהל את מערכת הבחירות בהתאם לחוק מימון המפלגות ולהנחיותיו של מבקר המדינה, ואכן במשך שנים קיבל הליכוד דו"חות חיוביים ממבקר המדינה על התנהלותו הכספית במערכות הבחירות".

מהבית היהודי נמסר: "הבית היהודי זינקה בבחירות האחרונות ממפלגה על סף הכחדה למפלגה מובילה בת 12 מנדטים. אנחנו מכבדים את מבקר המדינה, לומדים את הדוח ונפיק לקחים בהתאם".