הסיבה האמתית להפגנת החרדים - דעה

"זו הפעם הראשונה מאז ימי רומי שיש חוק שאוסר לימוד תורה", אמר דובר חרדי. האמת קצת פחות דרמטית, אבל עדיין כואבת מאוד.

שלמה פיוטרקובסקי , א' באדר ב תשע"ד

הפגנת החרדים בירושלים
הפגנת החרדים בירושלים
פלאש 90

1. "כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו: חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו (רומי - ש"פ) מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה [ומקהיל קהלות ברבים] וספר מונח לך בחיקך. אמר לו: מן השמים ירחמו. אמר לו: אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש", מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה (דף י"ח ע"א).

כמה שורות לאחר מכן ממשיכה הגמרא, "מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בס"ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו בתו: אבא! אראך בכך. אמר לה: אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף וספר תורה עמי מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני".

2. הסיפור הזה, שדומה שאין ילד חרדי או דתי שאיננו מכיר אותו, מלמד עד כמה מופרכת הטענה שציטטנו למעלה מפי אותו דובר חרדי, חבר כנסת נכבד שמפאת כבודו לא נזכיר כאן את שמו. ההשוואה בין איסור לימוד תורה בימי הרומאים לחוק הגיוס היא כל כך מופרכת, שקשה להתחיל אפילו להסביר מדוע. אגב, המצב ברוסיה הסובייטית אחרי המהפכה היה דומה יותר למצב בימי רומי, אולם הוא קצת נשכח על ידי אותו דובר.

3. אז מה באמת כואב לחרדים? למה באמת יצאו מאות האלפים (ולא כל כך משנה לעניין זה אם היו שם 300 אלף איש או 500 אלף איש) לרחובות?

על מנת להבין זאת צריך להיזכר מה קרה לחרדים מאז תחילת הקדנציה. השילוב בין הקיצוץ בתקציב הישיבות לקיצוץ בקצבאות הילדים גרע כ-700 מיליון ש"ח בשנה מהציבור החרדי. התוצאה של הקיצוץ הזה היא העמקה ניכרת בעוני בחברה החרדית. 

חשוב להבין שלא מדובר בקיצוץ מתבקש. שני הסעיפים הללו, שרלוונטיים במיוחד לציבור החרדי, קוצצו הרבה מעבר לקיצוץ ביתר סעיפי תקציב המדינה. בעוד תקציבים אחרים קוצצו באחוזים ספורים, תקציבים אלו קוצצו בעשרות אחוזים. שר האוצר לפיד החליט בהחלטה מודעת להרעיב ילדים חרדים והוא מתכוון לעמוד בהחלטה.

4. הקיצוץ בקצבאות מצטרף לשורה של הצעות חוק בעייתיות בתחומי דת ומדינה, שכולן מכוונות לשינוי של הסטטוס קוו העדין שהתפתח כאן במשך 65 שנה. לפעמים נדמה שחברי הכנסת מ"יש עתיד" ו"התנועה" שכחו שקדנציה נורמלית של הכנסת אורכת 4 שנים, והם "מפגיזים" בהצעות חוק בתחומים אלו, שרק חלקן נבלם בידי סיעת "הבית היהודי". בין היתר שינוי הסטטוס קוו בתחומי ההכרה בזוגות חד מיניים, שינוי סטטוס קוו בנושאים הקשורים לשירותי הדת במדינה ושורה של נושאים אחרים שנותנים לציבור החרדי תחושה עמוקה שהוא נדחק לפינה מאוד לא טובה.

5. חוק הגיוס, והסנקציות הפליליות שבו, דווקא איננו אחד הדברים היותר חמורים שקרו לחברה החרדית בקדנציה הזו. אלא שלעתים ה"קש" ששובר את גב הגמל הוא אכן "קש" באופן יחסי. בהקשר זה לא צריך להתרשם מהרטוריקה המתלהמת סביב החוק, כשרוצים להוציא המונים לרחובות אין מנוס ממעט התלהמות בריאה. גם החרדים יודעים שלא החוק הזה ירוקן את היכלי הישיבות. החשש הוא שכל החוקים והפעולות יחד ייצרו מצב שבו בתום הקדנציה הנוכחית יהיה קשה הרבה יותר להיות לומד תורה בארץ ישראל.

6. מכיוון שזהו החשש האמתי, ולא מדובר כאמור בחשש שווא, הרי שמעבר לרטוריקה המתלהמת, ומעבר למחאה הנדרשת על ביזוי תלמידי חכמים שקרה סביב עצרת החרדים, צריך לזכור שבלבנו אנחנו באמת ובתמים עם המשתתפים בעצרת. גם אם מנהיגי הציבור החרדי ראויים לכל גינוי על התבטאויות כאלו ואחרות, והם בהחלט ראויים, המלחמה על שמירת עולם התורה בארץ ישראל איננה מלחמה פרטית שלהם.