נמשכת הירידה בגירעון המצטבר

בחודשים ינואר – פברואר 2014 נמדד עודף תקציבי בסך 2.6 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 1.8 מיליארד שקלים אשתקד.

נתנאל כ"ץ , ד' באדר ב תשע"ד

משרד האוצר
משרד האוצר
פלאש 90

בחודש פברואר נמדד גירעון בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 1.8 מיליארד ש"ח, כך עולה מנתונים שמפרסם היום (חמישי) החשב הכללי באוצר.

בחודשים ינואר – פברואר 2014 נמדד עודף תקציבי בסך 2.6 מיליארד שקלים לעומת גירעון תקציבי בסך 1.8 מיליארד שקלים בחודשים ינואר – פברואר 2013.

הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים נמצא במגמת ירידה. הגירעון הסתכם בסוף פברואר בכ 28.6 מיליארד שקלים שהם כ 2.7% תמ"ג לעומת כ 3.15% תמ"ג וכ 3.0% תמ"ג בסוף דצמבר ובסוף ינואר בהתאמה.

סך ההוצאות (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש פברואר ב 22.5 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 19.1 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 3.4 מיליארד שקלים.

סך גביית המסים בחודש פברואר הסתכמה ב 19.8 מיליארד שקלים. בחודשים ינואר – פברואר הסתכמה גבית המסים בסך 44.6 מיליארד שקלים – עלייה נומינלית של 16.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יתר ההכנסות הסתכמו בסך של 0.8 מיליארד שקלים.