הישיבות לבג"ץ: הצטרפותנו להליך - ברכה לבטלה

באיגודי הישיבות החליטו שלא להשתתף בדיון בבג"ץ בנוגע לצו הביניים המעכב חלק מהתקציבים, תוך מחאה על המצב שנוצר.

שלמה פיוטרקובסקי , ז' באדר ב תשע"ד

מצטרף להסתה? בג"ץ
מצטרף להסתה? בג"ץ
צילום: פלאש 90

איגודי הישיבות, שפנו לבג"ץ בדרישה לביטול צו הביניים שהביא לקיצוץ תקציבים מינורי לישיבות החרדיות וקיצוץ תקציבים משמעותי לישיבות הציוניות, החליטו לבטל את הצטרפותם כצד להליך.

האיגודים הגישו לבג"ץ את הבקשה, תוך שהם מציינים כי קביעת הדיון בבקשה לאחר מועד העברת התקציב לחודש מרץ וערב חקיקת החוק בפועל, הופך את הדיון לתיאורטי ולכן בלתי רלוונטי.

"למיטב ידיעת המשיבים (איגודי הישיבות - ש"פ) החוק החדש אשר יסדיר את מעמדם של בני הישיבות עתיד לעלות להצבעות בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת במהלך השבוע הקרוב, וקרוב לוודאי שמעט אחר כך עתירה זו תמחק (ותוחלף מן הסתם, וכמנהגנו בשנים האחרונות, בעתירה חדשה שתוגש עוד באותו היום נגד החוק החדש...) וצו הביניים שהוצא בגדרה יפקע / יבוטל אף הוא", נאמר בבקשה שאושרה הבוקר על ידי שופטי בג"ץ.

"בנסיבות אלו, ובהינתן שתקציב חודש מרץ עתיד להיות מועבר, בניכוי החלק שעל עיכובו הורה בית המשפט הנכבד בצו הביניים, עוד בטרם המועד שנקבע לדיון בעתירה (11 לחודש), הרי שהעתירה איבדה את הנפקות המעשית שלה והפכה תיאורטית עבור המשיבים", הוסיפו האיגודים, "על רקע האמור, אין המשיבים רואים ערך בהצטרפות פורמאלית וחסרת משמעות בשלב זה של העתירה ויבקשו את מחיקתם ממנה".

בהמשך לבקשה אומרים בישיבות כי "אנו סבורים כי כל ההתנהלות של בג"צ בנושא זה הייתה שונה בתכלית לולא היינו ישיבות שנוח לחבוט בהן כל שני וחמישי. אין לנו אמון בענייניות של התנהלות השופטים בסוגיה זו ולפיכך אין לנו עניין בהשתתפות כמשיבים לעתירה".

בישיבות מוסיפים, כי "לא יעלה על הדעת שתהיה הפרה בוטה כזו של האתיקה המשפטית, ודיון מאחורי גבם של בעלי עניין בשום מקרה אחר. לא יעלה על הדעת לפגוע בנו תקציבית פגיעה קשה על גבם של התלמידים והעובדים רק בשל רצונו של בית המשפט להעביר מסר למערכת הפוליטית".

"בנוסף לזאת, פגע בג"צ בעיקר בישיבות מהן מתגייסים התלמידים, והדבר רק ממחיש את חוסר היעילות של המעורבות של בג"צ בעניין", מדגישים בישיבות, "בקשתנו למחיקה הינה מחאה כנגד התנהלות זו. ייכבד נא בג"צ וידון עם עצמו בפני עצמו. אנחנו את הצדק נחפש במחוזות אחרים כפי הנראה".