הנהלת מעריב נגד ההסתדרות

עובדים בעיתון מעריב הגישו תלונה במשטרה נגד המו"ל וההנהלה בעקבות אי העברת כספי ההפרשות לפנסיה. בהנהלה תוקפים בחזרה.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' באדר ב תשע"ד

הקפאת הליכים. מעריב
הקפאת הליכים. מעריב
פלאש 90

כ-40 מעובדי מעריב הגישו תלונה במשטרת תל אביב נגד שלמה בן צבי על "קבלת דבר במרמה". העובדים הלינו על כך שכסף שנוכה משכרם לא הועבר לקופות הפנסיה שלהם.

ההסתדרות וועד העובדים מתנגדים גם הם למהלכים אותם מוביל המו"ל, שלמה בן צבי, במטרה להביא לדבריו להבראת העיתון, ודורשים מהנאמן לפעול למכירתו מחדש של העיתון למשקיע אחר.

בהנהלת מעריב תוקפים בחזרה ואומרים, כי "ההסתדרות, יחד עם מיעוט קטן של עובדי העיתון עוסקים יומם ולילה במלחמה נגד הגורם הכמעט יחיד שעדיין מאמין במעריב ובסיכוי שלו להבריא ולשרוד, והשקיע מכספו כמאה מיליון שקל להצלת העיתון ומוכן להזרים כסף נוסף בכדי לאפשר את המשך הפעלתו".

"ההסתדרות מטילה רפש במלחמה נגד הכוחות הבודדים שעדיין מוכנים להאמין בעיתון ומגישה טענות סרק על דברים שהם יודעים שאין בהם שחר, אבל כנראה שהרבה יותר קל להכפיש מאשר לתת כתף ולסייע בפתרון הבעיות האמתיות שמהן סובל מעריב", מוסיפים בהנהלה.

"הפעילות שלהם מסכנת בראש ובראשונה את עתידו של העיתון ותביא לפגיעה נוספת בעובדים רבים ובמשפחותיהם. בניגוד לטענות", מציינים בהנהלה ומדגישים, כי "קבוצת מעריב חתמה מול קופות הפנסיה על הסדר המבטיח את הזכויות הסוציאליות של העובדים באופן מלא. הסדר זה ימומש בהתאם לפסיקת בית המשפט ולאישור הבקשה להקפאת הליכים".