החרדים: עם ישראל לא יכול להתקיים ללא תורה

"במה אנחנו מיוחדים כיהודים? רק בזכות לימוד התורה. אנחנו לא חידשנו שום דבר בחמישים השנים האחרונות", אומרים הח"כים החרדים.

חיים לב , ט' באדר ב תשע"ד

זעם משותף לח"כים החרדים
זעם משותף לח"כים החרדים
פלאש 90

במהלך דיון האופוזיציה בחוק הגיוס באולם 'נגב' שם קיימה דיון נפרד, שבו והבהירו חברי הכנסת החרדיים את עמדתם לפיה חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית פוגעת קשות ביחסה של הממשלה ללימוד התורה.

"אנחנו לא רוצים ללמוד תורה - אנחנו מצווים ללמוד תורה" אמר ח"כ מקלב (יהדות התורה). "במה אנחנו מיוחדים כיהודים? רק בזכות לימוד התורה. אנחנו לא חידשנו שום דבר בחמישים השנים האחרונות. סב סבי עלה לכאן לפני 125 שנה בנה את הארץ. מה אגיד? שיאסרו את נכדיו? גם מי שלא מאמין זה לגיטימי. אבל לפגוע באמונה של הזולת?!

ח"כ משה גפני טען כי השקר הינו נחלת חברי הממשלה. "אני קובל על השקר הגדול שהובע במצח נחושה על ידי כל קברניטי הממשלה הזו. נתניהו אמר לפני חודש לא יהיו סנקציות פליליות? אז אמר! הבית היהודי הבטיח שלא תהיינה סנקציות פליליות. בשום צורה. אז אמר. איווט ליברמן אמר שלא יצביע ללא גיוס הערבים – אז אמר. השקר הוא נחלת הכלל בממשלה הזו. הגיעו הזמן שתפנימו: עם ישראל לא יכול להתקיים ללא תורת ישראל".

ח"כ אייכלר דיבר על הפילוג ההיסטורי שיוצרת הממשלה. " אנחנו יושבים בנינוחות כאן למרות שנוצר פה פילוג היסטורי בין קואליציה ואופוזיציה. ביום ראשון שאלו אותי בחו"ל האם אנחנו נגד הצבא. אני אומר: ח"ו. אין לנו שום דבר נגד הצבא. יש לנו בעיה עם הרצון של הממשלה להילחם בזהות היהודית שלנו. זו הבעיה שלנו. לימוד הזכות היחיד שיש לי לומר עליה זה שהם לא יודעים מה הם עושים. אני מדבר כאן בשם מיליון נפש שיצאו לעצרת, מיליון נפש שחוששים לדתם".

ואילו ח"כ אלי ישי (ש"ס) דיבר על הצביעות של הממשלה. "יש גדודים חרדים שלמים שרוצים לגייס ולא מגייסים אותם. יש חרדים שמעוניינים להשתלב בעבודה ולא רוצים אותם במקומות העבודה. זו צביעות אחת גדולה. מישהו רוצה לתפוס טרמפ על גב החרדים. ותרשמו לפניכם: החל מהרגע שהחוק יעבור ירשם ירידה מובהקת בשירות הצבאי והאזרחי של חרדים".