דרום תל אביב: 93% - ילדי מסתננים

מדו"ח שהוגש לבג"ץ על אחוז ילדי המסתננים בת"א עולה כי 93% מהתינוקות בסניף טיפת חלב בתחנה המרכזית - ילדי מהגרי עבודה ומסתננים.

שמעון כהן , י"ז באדר ב תשע"ד

סודנים, מסתננים
סודנים, מסתננים
צילום: פלאש 90

דו"ח החדש שנכתב על ידי האגף לבריאות הציבור בעיריית תל אביב הוגש לבג"ץ במסגרת כתב תשובה של המרכז למדיניות הגירה ישראלית לעתירתם של ארגונים לא ממשלתיים לביטול החוק למניעת הסתננות החדש.

הדו"ח חושף כי נכון לינואר 2014, 11 אחוז מסך כל התינוקות ו-9 אחוז מכל הילדים המטופלים במרכזי טיפות החלב בעיר תל אביב הם ילדים של מהגרי עבודה ומסתננים.

הדו"ח מראה על עלייה במספר ילדי המהגרים משנת 2006 וכן עלייה חדה במספר המשפחות מקרב אוכלוסיית המסתננים המטופלות במרכזי טיפות החלב, החל מסוף שנת 2007. 71 אחוז מילדי הזרים נולדו למשפחות ממוצא סודני ואריתראי, ו-18 אחוז נולדו למשפחות ממוצא פיליפיני. סל הכול מטופלים בסניפי טיפות החלב בעיר 3,341 ילדים של משפחות מהגרים ומסתננים.

הדו"ח מתאר גם את השינויים הדמוגרפיים שעברו על שכונות דרום תל אביב. מהנתונים עולה כי 93 אחוז מהתינוקות המטופלים בטיפת החלב בתחנה המרכזית בתל אביב הם ילדי מהגרי עבודה ומסתננים.

כמו כן עולה מהדו"ח כי 47 אחוזים מהתינוקות בסניף שכונת הארגזים המטפל גם באוכלוסיית שכונת התקווה, וכ-25 אחוזים מהתינוקות בסניף יד אליהו הם ילדי מהגרים. מהנתונים עולה עוד כי מרביתה המכריע של האוכלוסייה הזרה מתרכזת בדרום העיר, כאשר בסך הכול 93 אחוזים ממשפחות המהגרים מטופלות בארבע שכונות בדרום תל אביב ורק 7 אחוז מטופלות בשאר שכונות העיר.

יונתן יעקובוביץ’, ראש מערך ההסברה במרכז למדיניות הגירה ישראלית, מסכם את המסקנות העולות מהדו"ח ואומר: "העדר המדיניות ואי אכיפת החוק של ממשלות ישראל במשך שנים יצרו שינויים מרחיקי לכת בדמוגרפיה של העיר תל אביב. על כל הגורמים בממשלה להתפכח במהירות וליישם מדיניות הגירה שתהיה אנושית מצד אחד, אך תשמור ללא פשרות על האינטרסים של מדינת ישראל, לפני שיהיה מאוחר מדי".