"המגוון האנושי גדול מאוד"

תיכון 'אלישבע' לבנות בפרדס חנה יזכה בפרס בית הספר המצטיין לשנת תשע"ד. "לתת מענה לכל בת בתוך המגוון האנושי הגדול".

ישי קרוב , כ"א באדר ב תשע"ד

תיכון אלישבע
תיכון אלישבע
חמ"ד

"המגוון האנושי גדול מאוד"

תיכון 'אלישבע' לבנות בפרדס חנה יזכה בפרס בית הספר המצטיין לשנת תשע"ד.

מנהלת התיכון סיפרה כי במקום יש מגוון אנושי מרהיב, "בית ספר עושה מאמץ לתת מענה לכל בת. יש נתיב תורני ויש נתיב עיוני".