"כל בוקר קם בשמחה לחיבוק של הילדים"

בית ספר מודיעים בנחלים יזכה בפרס בית הספר המצטיין לשנת תשע"ד. בבי"ס כל ילד בוחר את תחום הלימוד שהוא רוצה לעסוק בו.

ישי קרוב , כ"א באדר ב תשע"ד

בית ספר מודיעים
בית ספר מודיעים
חמ"ד

כל בוקר קם בשמחה לחיבוק של הילדים

בית ספר מודיעים בנחלים יזכה בפרס בית הספר המצטיין לשנת תשע"ד.

מנהל בית הספר סיפר כי במוסד יש יחידה טיפולית ותכנית אתגר, "בה כל ילד בוחר לעצמו את תחום הלימוד שהוא רוצה לעסוק בו".

"למרות שנותיי הרבות בחינוך, אני כל בוקר קם בשמחה לחיבוק של הילדים".