ועידה תנועתית ראשונה בתנועת אריאל

בתנועת הנוער אריאל יקיימו ועידה תנועתית ראשונה, בה ידונו על פרויקטים וקידומם בתנועה.

יעל רון , כ"ב באדר ב תשע"ד

תנועת אריאל
תנועת אריאל
תנועת אריאל

תנועת הנוער אריאל תקיים לראשונה ועידה תנועתית תחת הכותרת 'בידך לתקן עולם'.

בועידה ישתתפו חברי ההנהלה, נציגי סניפים, מדריכים, בוגרים וקומונרים שידונו בקידום פרויקטים בתנועת אריאל.

בין הנושאים שידנו: סיוע לעולים חדשים, קידום קשר עם נוער התפוצות, קידום פרויקטים עם הציבור החילוני והחרדי ופתיחת של"פ - 'שמיניסטים לעיירות פיתוח' בתנועה.

"רעיון המליאה הוא רעיון שנמצא תמיד באוויר, רק לא במובן הפורמאלי של העניין. לכל מדריך ולכל פעיל בחבריא ב' של התנועה ישנן דעות ורעיונות לעשייה ולפעילות, וכמובן גם לייעול המערכת. עכשיו אנחנו נכנסים בעובי הקורה ועושים משהו עם כל הדעות האלו. מסדרים אותן ומחליטים יחד איך תיראה השנה הקרובה וגם אלו שאחריה בתנועת אריאל", כך מסביר נתנאל גבאי, מרכז הועידה.

"הרעיון הועלה באחת מישיבות הצוות שערכתי בנושא סמינריון החורף. אחד המדריכים בסגל, נטע אסיף, העלה את האפשרות ליצור ועידה בה נוציא את כל שלל הרעיונות התנועתיים מפי המדריכים שהגיעו לסמינריון, נגיע להחלטות ונתקדם, התאהבתי ברעיון.

"הפרויקט דורש תכנון מוקדם וקפדני מכיוון שאנו לא יוצרים רק ערב אחד אלא מערך תנועתי נרחב שייערך בכל שבט וסניף, מערך שכזה דורש תכנון ומעקב צמוד. בין השאר, אנחנו עומדים בקשר מול הנהלת המקום בו נערוך את המליאה, ומול הנהלת התנועה כמובן. המליאה עתידה להתקיים בתקופת הקיץ, ופרטים מלאים ומדויקים אנחנו מתכוונים לתת בהמשך".