כיצד לחנך את ילדינו לאמונה?

הרב יונה גודמן מפנה את המבט לילדים שלנו, אשר גדלו במשפחות דתיות, ושם דגש מרכזי על המתרחש בתוך הבית והמשפחה.

הרב יונה גודמן , כ"ג באדר ב תשע"ד

הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן
צילום עצמי

הרב יונה גודמן טוען כי אחד מאתגרי הדור המורכבים והחשובים הוא חינוך ילדים לאמונה.

לדבריו, "אין כוונתי כעת לרצון לקרב יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות לעולם של אמונה. זה דיון חשוב אחר. אך האתגר החינוכי המרכזי הניצב בפנינו הוא חינוך הילדים שלנו, הגדלים בבתים "דתיים" – לחיים של אמונה".

לדברי הרב יונה, "בתי הספר, כמו גם הישיבות והאולפנות, משקיעים מאמץ רב בבניין עולם של אמונה אצל ילדינו. אחד מארגן טיש חסידי ואחר שבת חווייתית. אחד יוזם סמינריון במדרשה ליהדות ואחר מביא שיחה מרגשת של בעל-תשובה. כל זאת בנוסף ללימוד תורה שיטתי, כל קבוצה לפי עניינה".

לדעת הרב יונה, לא נכון להותיר את המשימה החשובה הזו רק לחסדי בית הספר, יהיו מאמציהם ראויים ככל שיהיו. לדבריו, דווקא בימינו, חיוני יותר מאי-פעם שהורים ישקיעו מחשבה ועמל בטיפוח עולם האמונה של ילדיהם.

"אין ספק שעיקר החינוך הביתי נבנה על ידי עצם האווירה והדוגמא האישית של 'אומר החיים' ההורי", אומר הרב יונה, "אך בשום פנים אין להסתפק בכך. ישנן דרכים רבות נוספות בעזרתן ניתן לחנך לאמונה בצורה שיטתית, וראוי למשפחות לפעול לאורן מתוך מודעות, כחלק מתפקידן החינוכי כלפי ילדיהם".

בין שאר הדרכים בהן הורים יכולים לנסות בעזרת השם לחזק את בניין האמונה של ילדיהם, מציע הרב יונה להסתייע בעיון משותף ודיון בכני התפילות שבסידור. לדבריו, ספרי הלכה, שבלימודם משקיעים ברוך השם לא מעט – מלמדים מה לעשות באופן מעשי. אך סידור התפילה, אם מעיינים בו מזווית זו ולא רק מתפללים בעזרתו, מקפל בתוכו ים של יסודות אמוניים עליהם ניתן לשוחח ולדון עם ילדינו.

לדעת הרב יונה, "דווקא לקראת חג הפסח, שהוא במובנים רבים חג האמונה, ראוי לעצור ולהתבונן בדרכים בהן מחנכים לאמונה במשפחתנו לאורך השנה כולה".