חדש: כל החוקים שחוקקה הכנסת על הרשת

מעתה ניתן יהיה למצוא את כל החוקים שפורסמו ב"רשומות", פרסומי החקיקה של מדינת ישראל, החל מהכנסת הראשונה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח באדר ב תשע"ד

לא לצנזר. אדלשטיין
לא לצנזר. אדלשטיין
משרד ההסברה

חדש באתר הכנסת: מעתה ניתן לעיין בכל החוקים שחוקקה הכנסת משנת 1949 ועד שנת 1999.

פרסום זה מרחיב את מאגר החוקים הזמינים באתר הכנסת, שכלל עד היום חוקים שהתקבלו משנת 1999 ואילך.

החוקים נסרקו בפרויקט משותף של ארכיון הכנסת בחטיבת המידע, אגף המחשוב ואתר האינטרנט של הכנסת, ומעתה יוצגו באתר האינטרנט של הכנסת ויהיו נגישים לכל המעוניינים. ניתן למצוא את החוקים בלשונית "החקיקה" באתר, בקישור "חוקים – "רשומות".

ניתן לחפש חוקים באתר בהקלדת מילים משם החוק או בהקלדת מספר חוברת הרשומות שבה פורסם החוק.

כך למשל ניתן למצוא את חוברת הרשומות הראשונה שבה פורסם חוק המעבר, התש"ט-1949 ובו נקבע כי בית המחוקקים ייקרא מעתה "הכנסת", לאסיפה המכוננת ייקרא "הכנסת הראשונה" ולדבר חקיקה של הכנסת ייקרא "חוק". כמו כן קבועה בחוק זה ההוראה כי נשיא מדינת ישראל ייבחר באמצעות בחירות חשאיות.

בין החוקים הנוספים ניתן למצוא את חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם, את חוק העלאת עצמותיו של הרצל (הכנסת ה-1), את חוק רשות השידור (הכנסת ה-5), ואת חוקי היסוד השונים. כמו כן ניתן למצוא את תיקוני החוקים שנעשו לאורך השנים, ברצף עד לחוקים האחרונים שעברו בכנסת בתום מושב החורף הנוכחי.

פרסום זה הוא נדבך ראשון בפרויקט מאגר החקיקה, שהכנסת מקדמת בימים אלה. מטרת הפרויקט להעלות לאינטרנט בצורה פומבית ובחינם את כל חוקי מדינת ישראל בנוסח מלא ועדכני הכולל את כל תיקוני החקיקה במסמך אחד, כפי שמקובל במדינות אחרות ברחבי העולם. המאגר יעניק לאזרחים מידע חיוני זה, בצירוף קישורים לסיפור הפרלמנטרי שקדם להם, במליאה ובוועדות, ולכל נוסחי הצעות החוק בקריאות השונות.

יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין אמר כי זהו מהלך חשוב נוסף בשקיפות שנוהגת הכנסת לכלל התוצרים הפרלמנטריים. "אני מברך על המאמץ שנעשה בנושא, מפני שחוקים שחוקקה הכנסת, גם אם הם מתקופת ראשית המדינה ומלפני עשרות שנים, יש להם חשיבות רבה, הן מהותית והן היסטורית. העובדה שהדבר כעת פתוח וגלוי באינטרנט נותנת נופך נוסף של שקיפות לעבודת הכנסת. אני מאמין שפרויקטים נוספים בתחום זה יושלמו במהרה וייתנו לציבור מידע מקיף על החקיקה באתר הכנסת".