מה צריך לבער ומה אפשר לשמור בבית?

האם מותר בפסח לשמור קמח בבית (כן)? האם יש לבער גריסים (לא)? הרב וולנוב מ'כושרות' מפרט את המוצרים לביעור ואת אלו שניתן לשמור.

ישי קרוב , א' בניסן תשע"ד

מתפנקים גם בפסח
מתפנקים גם בפסח
על המשקל

במהלך הניקיונות לחג הפסח אנו מוצאים את עצמנו עומדים מול עשרות רבות של מוצרים שאין עליהם תווית 'כשר לפסח', ואין אנו יודעים אם מותר להשהותם בבית ולאוכלם אחר הפסח, או שחובה לבערם או לזורקם לאשפה.

הרב מרדכי וולנוב, מרבני כושרות, מסכם לטובת הציבור, מה מותר ומה אסור לשמור בבית במהלך החג.

הוא מחלק את המוצרים לשלושה חלקים:

1. מוצרים שאין בהם כל חשש חמץ. אמנם אין צורך למוכרם, אך יש צורך להצניעם, זאת מאחר שהם לא הוכשרו לפסח.

2. מוצרים שיש בהם תערובת חמץ או חשש לתערובת חמץ, ואיסורם מדרבנן. אפשר למכור מוצרים אלו במכירת החמץ, גם לפי הדעות שמחמירות שלא לכלול במכירה מוצרי חמץ גמור (כלומר, שיש בהם כזית דגן בתערובת).

3. מוצרים שיש בהם חמץ גמור, ושיעור החמץ גדול מכזית. מותר לכתחילה למכור מוצרים אלו ולסמוך על המכירה, אך רבים נהגו לזורקם.

בנוסף לכך מציין הרב וולנוב כי על מוצרים רבים נכתב שיש למוכרם לגוי משום שהם מכילים תמציות. תמציות יכולות להיות חמץ גמור, הואיל והן תערובת של חומרים כימיים טבעיים מן החי או מן הצומח וכדומה. חלק מן התערובות האלה מכילות גם אלכוהול שמופק מדגן.

על פי הרשימה, אבקת מרק ואבקת אפיה אין צורך לזרוק אלא למכור.

בנוגע לגריסים, מציין הרב וולנוב, כי אמנם אין צורך לבערם אך יש צורך למכרם, זאת מאחר שבתהליך ההכנה יש חשש למגע עם מים. עם זאת הוא ציין כי גריסים בהשגחת 'העדה החרדית' אינם נרחצים במים.

לעומת זאת, קוואקר יש לבער מאחר שאת עיבודו עושים באמצעות מים.

תבלינים ניתן למכור לגוי וכן קמח לבן. הרב וולנוב ציין כי למרות שמתיזים על החיטים מים בשעת הטחינה, החיטים אינן מושרות ואין בהם סימני חימוץ.

לרשימת המוצרים המלאה שפרסם ארגון כושרות לחצו כאן.