הפרלמנט הפולני בעד השחיטה

בחוות דעת שהעביר לביהמ"ש הגבוה לחוקה בפולין קבע הפרלמנט כי השחיטה הכשרה מותרת במדינה. רבה של פולין: "אנחנו באופטימיות זהירה".

אורלי הררי , ג' בניסן תשע"ד

רבה של פולין ושר הממונה על הדתות
רבה של פולין ושר הממונה על הדתות
צילום באדיבות: משה פרידמן – ועידת רבני אירופה

השחיטה הכשרה מותרת על פי חוקי פולין – כך קובע הפרלמנט הפולני בחוות דעת שהגיש לבית המשפט הגבוה לחוקה במדינה. עם זאת קובע הסיים הפולני כי השחיטה הכשרה מותרת רק לצרכי הקהילה ולא למטרות מסחר.

חוות דעת זו הוגשה לביהמ"ש לחוקה בעקבות עתירה שהגישו; רבה הראשי של פולין, הרב מיכאל שודריך והקהילה היהודית נגד החלטת ה'סיים' שדחה לפני כשנתיים לעגן בחוק את התקנות עליהם חתום שר החקלאות של פולין ולפיהם מותרת שחיטה ללא הימום שעומד, לדבריהם, בסתירה לחוקת פולין.

ב'ועידת רבני אירופה' מברכים על חוות דעת זו; "זהו צעד חיובי נוסף בדרך להחלטה סופית של ביהמ"ש לחוקה".

רבה הראשי פולין, הרב מיכאל שודריך, חבר הועדה המתמדת של הועידה אמר כי עפ"י הנהלים קודם להחלטת ביהמ"ש לחוקה נדרשת עדיין חו"ד התובע הכללי ונציב פניות הציבור. "אנחנו מביעים אופטימיות זהירה ומקוים שההחלטה תהי' חיובית ותותר השחיטה הכשרה בפולין". הרב שודריך אמר עוד כי צרכי הקהילה היהודית לקראת חג הפסח הבעל"ט הובטחו ולא צפוי במצרכי המזון והבשר הכשר.

כזכור, לאחר החלטת הפרלמנט לפני כשנתיים הגישו הרב שודריך והקהילה היהודית עתירה לבית המשפט העליון לענייני חוקה בכדי שהלה יחווה את דעתו לבירור הסוגיה המשפטית בעניין השחיטה הכשרה. ההחלטה התקבלה בתום פגישה שקיימו עם מיכאל בוני, שר האדמיניסטרציה, המדע הדיגיטלי והממונה על הדתות דאז שמונה ע"י ראש הממשלה למצוא פתרון חוקתי להמשך השחיטה הכשרה בפולין. כיום נושא בתפקידו של השר בוני, רפאל זורצביצקי שהצהיר בפגישה עם הרב שודריך על מחויבותו למדיניות קודמו לפתור את הבעיה.

לדברי הרב שודריך "השאלה החוקתית שהתעוררה היא כאשר מחד ישנו חוק להגנת זכויות הדת היהודיות שנחקק ב-1997 בעקבות הסכם שנערך בין הקהילה היהודית לממשלה הפולנית ומאידך החוק האוסר שחיטת בהמות בטרם בוצע בהם הימום".

"עמדתנו היא שהשחיטה אינה אסורה על פי החוק הפולני שכן החוק להגנת הזכויות היהודיות הנו תקף ושום חוק אחר אינו עומד מעליו. אך בנסיבות שנוצרו, בעקבות הצבעת הפרלמנט נגד עיגון השחיטה הכשרה בחוק, גרם לנו להגיש את העתירה לביהמ"ש הגבוה לענייני חקיקה. הבענו את עמדתנו בצורה הנחרצת ביותר, והצגנו את מירב הראיות מהחוקה הפולנית התומכות בעמדתנו. זוהי אכן תקופה קשה אנו חייבים ונעמוד על זכויותינו אך מאידך עלינו לשמור על היחסים הטובים שיש לנו עם הממשלה הפולנית".