שיווק ביטוחים - לא רק על ידי סוכנים

גוף שאינו סוכן או משווק יוכל להציע מוצרי ביטוח, כך קובע חוזר חדש. המכירה תתבצע ע"י חברות ביטוח, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

נתנאל כ"ץ , י' בניסן תשע"ד

השכר עלה
השכר עלה
פלאש 90

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר שמסדירה את אופן שיווק מוצרי ביטוח עד ידי גופים שאינם סוכנים או משווקים.

טיוטת חוזר נוספת קובעת נהלים למכירת ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל לחברי קופות חולים או ללקוחות של סוכנויות נסיעות.

הטיוטה הראשונה קובעת כי גוף שאינו סוכן או משווק יוכל להציע מוצרי ביטוח ללקוח, אך המכירה הסופית תתבצע על די חברות ביטוח, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

במקביל, יתאפשר לגופים אלה לקבל תגמול מחברות ומסוכני הביטוח עבור פעולות השיווק. הסדרה זו תייעל את עבודת חברות הביטוח וסוכני הביטוח ותפחית עלויות לצרכנים.

הטיוטה השנייה שמסדירה את נוהלי הביטוח הקבוצתי לנסיעות לחו"ל, מתווה עקרונות שיאפשרו לקופות חולים או לסוכנויות נסיעות למכור פוליסת ביטוח קבוצתית לנסיעות לחו"ל. הטיוטה קובעת שקופות חולים וסוכנויות נסיעות לא ימכרו פוליסות ביטוח באופן ישיר אלא רק באמצעות חברת הביטוח או סוכנות ביטוח.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, אומרת כי "אנו פועלים לגיוון דרכי המכירה של מוצרי ביטוח. ההוראות מגבירות את הזמינות של מוצרי ביטוח לציבור וצפויות להוביל להוזלת מחירים".