ביהמ"ש: קצב לא יצא לחופשה בפסח

בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של קצב וקבע, "הוצאתו של העותר לחופשה בשל 'נסיבות מיוחדות אחרות' תפגע בעיקרו השוויון".

שלמה פיוטרקובסקי , י' בניסן תשע"ד

אין עילה. משה קצב
אין עילה. משה קצב
פלאש 90

נשיא בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, השופט אברהם טל, דחה את עתירתו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, שביקש להורות לשירות בתי הסוהר לשחררו לחופשה לליל הסדר.

קצב טען, כי העובדה שלא חלפו חודשיים מחופשתו הקודמת, אליה השתחרר בפורים, איננה צריכה למנוע את שחרורו לחופשה לרגל ליל הסדר.

לטענתו, נאמר לו כי העובדה שהוצא לחופשה בפורים לא תמנע ממנו להשתחרר לחופשה גם לרגל ליל הסדר. השופט דחה את הטענה וציין כי מתרשומת של שיחה בינו ובין מפקדת כלא מעשיהו עולה, כי הדבר דווקא הוסבר לו והוא העדיף להשתחרר לחופשה של 42 שעות בחג פורים.

השופט הוסיף עוד, כי "אינני מקבל בקשת העותר להוציא אותו לחופשה. נושא העתירה בשל 'נסיבות מיוחדות אחרות' שכן אין במקרה ובעותר נושא העתירה משום נסיבות כאלה ואין עניינו שונה מעניינו של כל אסיר יהודי, וודאי שומר מצוות כמו העותר, אשר עונה על כל הקריטריונים ליציאתו לחופשת פסח לבד מחלוף הזמן מאז חופשתו האחרונה, שמבקש לצאת לחופשה לחג הפסח ונענה בשלילה, מטעמים מוצדקים, כפי שנענה העותר".

"הוצאתו של העותר לחופשה בשל 'נסיבות מיוחדות אחרות' תפגע בעיקרון השוויון שבו על המשיב (שירות בתי הסוהר - ש"פ) לנהוג כלפי אסירים שנתוניהם הרלוונטיים זהים לנתוניו של העותר ואינני רואה כל הצדקה לפגוע בעיקרון זה במקרה שבפני".