כך הכשיל הרב טאו את הקמת מנהלת הזהות היהודית

מנהלת הזהות היהודית צריכה היתה להיות אחד ההישגים הבולטים של סיעת הבית היהודי, אולם הוראה שנתן הרב טאו הכשילה את המהלך.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בניסן תשע"ד

הרב צבי ישראל טאו
הרב צבי ישראל טאו
צילום: מיכאל יעקובסון

המאבק מחריף. הרב צבי ישראל טאו, ראש ישיבת הר המור, הורה בראשית החודש לעמותת "פנים אל פנים" שלא לגשת למכרז להקמת מנהלת הזהות היהודית, שיצא מטעם המשרד לשירותי דת. כך נודע לערוץ 7.

בסיעת "הבית היהודי" עמלו במשך זמן רב על הקמת המנהלת, אשר הייתה צריכה להיות אחת מגולות הכותרת של הישגי הסיעה בקדנציה הנוכחית. הקמתה של המנהלת עוגנה עוד בהסכמים הקואליציוניים, וכך גם התקציב להפעלתה.

אנשי צוות ההקמה של המנהלת, ובראשם הרב אביחי רונצקי, עמדו במשך חודשים בקשר עם אנשי ארגון "פנים אל פנים" המקורב לחוגי ישיבת "הר המור" במטרה שהארגון יקח על עצמו את ניהול המנהלת.

הקמת המנהלת צריכה הייתה להתבצע בדרך של מכרז, כאשר ארגון חיצוני אמור היה לקחת על עצמו את הצד המנהלתי של המנהלת, כולל בניית תוכנית הפעילות והעסקת השלד הביצועי של המנהלת.

בג' בניסן, ה-3 באפריל, צריך היה המכרז להיסגר, אולם שעות ספורות לפני סגירת המכרז התברר לאנשי המשרד לשירותי דת במסגרתו אמורה המנהלת לקום ולאנשי צוות ההקמה של המנהלת, כי הארגון נסוג מכוונתו לגשת למכרז.

בסופו של דבר ניגשו למכרז שני ארגונים נוספים שזהותם איננה ודאית, אולם במשרד הדתות החליטו שלא לפתוח את מסמכי המכרז ולבטל אותו, זאת מחשש שהארגון שיזכה במכרז לא יתאים לאופי אותו רצו במשרד להקנות למנהלת.

כאשר ניסו אנשי המשרד וצוות ההקמה של המנהלת לברר מה קרה, התברר כי הרב צבי ישראל טאו, רבם של אנשי ארגון "פנים אל פנים", הורה להם שלא לגשת למכרז.

הסיבות להוראה זו אינן ברורות עד תומן. אנשים המקורבים לנושא סיפרו לערוץ 7, כי הנימוק שניתן להוראתו של הרב טאו היה התנגדותו החריפה לכל פעולותיה של סיעת "הבית היהודי". הרב טאו הבהיר לדבריהם לאנשי הארגון, כי הוא מתנגד באופן מוחלט לכל פעולה שמבוצעת בשיתוף פעולה עם אנשי "הבית היהודי".

גורם המקורב לנושא הביע את זעמו על המהלך שבוצע בהוראת הרב טאו. "הכל היה ברור ומסוכם וברגע האחרון עושים דבר כזה? איך זה יתכן? אם היו מחליטים מוקדם יותר היה אפשר לדבר אם ארגונים אחרים, ברוך ה' לא חסרים ארגונים שיכולים לקחת על עצמם משימה כזו. זה מהלך לא ברור שמתחבר לדברים נוספים שיוצאים לאחרונה מבית המדרש שלהם,  במקרה הזה הנזק הוא פשוט עצום".

אותו גורם ציין, כי הקו אותו מוביל הרב טאו בהקשר זה פוגע בבית היהודי בשורה ארוכה של מקומות, זאת בשעה שניסיונות להבין את סיבת ההתנגדות העזה כל כך אינם נענים באופן ענייני.

עם זאת, במשרד לשירותי דת הכחישו כל קשר בין ביטול המכרז ובין זהות הניגשים אליו. בתגובת המשרד שנמסרה לערוץ 7 נאמר כי "המשרד לשירותי דת פרסם מכרז להפעלת המנהלה לזהות יהודית. למכרז הוגשו 2 הצעות בלבד. בד בבד, קיבל המשרד אישור ממשרד האוצר לתקני כ״א עבור תקנים יעודיים למנהלה כך שבטל הצורך במכרז ועל כן הוא בוטל. ההצעות כלל לא נפתחו ולכן לא ידוע לנו מי הגיש הצעה ווודאי שלא מי רצה להגיש ולא הגיש ומהן הסיבות לכך".

גבע ראפ, העומד בראש ארגון "פנים אל פנים", סירב להתייחס לטענות או למסור את תגובתו.