אושרה רכישת מקור ראשון

הממונה על הגבלים עסקיים אישר את רכישת העיתון מקור ראשון ואת אתר האינטרנט NRG על ידי עיתון ישראל היום.

עדו בן פורת , ל' בניסן תשע"ד

עובדי מקור ראשון
עובדי מקור ראשון
צילום: פלאש 90

הממונה על ההגבלים העסקיים, דיוויד גילה, אישר היום (רביעי) את רכישת העיתון מקור ראשון ופעילות האתר NRG על-ידי ישראל היום, וכן את רכישת העיתון מעריב על-ידי ג'רוזלם פוסט.  

עסקאות המיזוג הונחו על שולחנו של הממונה לאחר שהחברה המפעילה את העיתונים מקור ראשון ומעריב ואת אתר NRG נקלעה לקשיים כלכליים, המסכנים את קיומו של העיתון, בעקבותיהם הורה בית המשפט המחוזי בירושלים על מתן צו הקפאת הליכים ועל מינוי נאמן.

במסגרת זאת אישר בית המשפט המחוזי את רכישת מקור ראשון ו-NRG על-ידי ישראל היום, ואת רכישת מעריב על-ידי ג'רוזלם פוסט.

הממונה מוסמך להתנגד למיזוג מקום בו מתעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה בציבור בהיבטים של רמת מחירים, איכות או כמות. בדיקת עסקאות המיזוג לא העלתה חששות כאמור שמצדיקים התנגדות אליו במסגרת חוק ההגבלים העסקיים.

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר כי בדיקת הממונה העלתה כי בעוד ישראל היום הוא עיתון יומי בעל תפוצה רחבה הפונה לקהל יעד רחב ומחולק בחינם, מקור ראשון נמכר תמורת מחיר משמעותי באופן יחסי, בעיקר בסופי שבוע, בהיקף מוגבל יחסית, לקהל קוראים מובחן ונבדל.

עוד העלתה בדיקת הממונה כי החלק הארי של קוראי מקור ראשון נחשף ממילא לעיתון ישראל היום. בהתאם, נמצא כי התמריץ של ישראל היום להשפיע לרעה על התכנים של מקור ראשון אינם מובהקים מספיק. עוד מצא הממונה כי עיכוב משמעותי נוסף בהכרעת השאלה מי ירכוש את העיתון מקימה חשש להמשך קיומו, ועל כן חשש לפגיעה בציבור הצרכנים הרוכש אותו.

בהתאם, נמצא כי אין חשש לפגיעה בתחרות או לפגיעה בציבור הקוראים או המפרסמים בהיבטים הנ"ל. בנוסף, היקפי הפעילות של אתר NRG ואתר ישראל היום באינטרנט מוגבלים יחסית, ועל-כן נמצא כי רכישת NRG על-ידי ישראל היום אינה מעוררת חששות כאמור.

באשר למיזוג בין ג'רוזלם פוסט למעריב, התמקדה בדיקת הממונה בזיקה שתיווצר בין העיתון מעריב לעיתונים סופהשבוע וישראל פוסט, הנמצא בקשרי בעלות עם ג'רוזלם פוסט. הבדיקה העלתה כי חלקם המצרפי של מעריב ושל סופהשבוע וישראל פוסט בתחום העיתונות קטן יחסית, וכי קיימים מתחרים גדולים ומשמעותיים אחרים בתחום. בהתאם נמצא כי השפעת המיזוג על התחרות היא זניחה ועל-כן ראה הממונה לנכון לאשר את המיזוג. 

קבוצת עובדי מקור ראשון מביעה הערכה ותודה לממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיוויד גילה, על אישור מכירת העיתון ואתר nrg לקבוצת 'ישראל היום'.

אישור העיסקה בעת הזו מנע את ההשתקה של הקול הלאומי-יהודי בשיח הדעות בישראל, ואת אבדן מקור הפרנסה של מאות משפחות בישראל.

עובדי מקור ראשון הודו לכל מי שפעל למען העיתון בשבועות האחרונים, "עובדי העיתון מקדמים בברכה את פני הבעלים החדשים, קבוצת 'ישראל היום', מתוך תחושת ביטחון ותקווה לעבודה משותפת ברוח טובה ושמירה על עצמאות מערכתית ועיתונאית".

בהרמת כוסית חגיגית שהתקיימה היום בעיתון אמרו העובדים כי הם סמוכים ובטוחים שתחת המו"ל החדש מקור ראשון ישמר את עצמאותו, אופיו וייחודו ומשוכנעים שמכאן ואילך העיתון רק יגדל ויתרחב.