אושר: רישיון לנשק - רק באישור פסיכולוג

מחדשי רישיון להחזקה ונשיאה של נשק יצטרכו לקבל אישור מפסיכולוג קליני או שיקומי לגבי כשירותם הנפשית להחזיק נשק.

חזקי ברוך , י"ג באייר תשע"ד

אקדח
אקדח
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה לתיקון חוק כלי הירייה של ח"כ דוד צור (התנועה) וקבוצת חברי כנסת.

בהצעת החוק מוצע שמחדשי רישיון להחזקה ונשיאה של נשק יצטרכו לקבל אישור מפסיכולוג קליני או שיקומי לגבי כשירותם הנפשית להחזיק נשק.

הצעת החוק מבקשת גם לחייב את משרדי הבריאות והרווחה להעביר לפקיד רישוי הנשק מידע המתקבל אצלם על אלו שמטפלים הודיעו כי קיים לגבם סיכון נפשי ולא להשאיר זאת לשיקול דעת פקידי משרד הבריאות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "בשנים האחרונות אירעו כמה מקרים שבהם השתמשו אנשים בנשקם האישי וירו למוות בבני משפחה או בעוברי אורח, ואף שלחלקם היה רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה, ואף היו ביניהם מאבטחים, התברר בדיעבד כי חלקם סבלו ממצוקה נפשית".

"כדי למנוע מקרים כאלה ככל האפשר, מוצע לקבוע שכדי לקבל רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה מבקש הרישיון יידרש להמציא אישור מאת פסיכולוג בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי יריה פסיכולוגים יאושרו על ידי השר לביטחון הפנים לעניין זה על פי אמות מידה שיקבע השר לאחר התייעצות עם שר הבריאות, ורק הם יהיו רשאים לתת אישורים בדבר כשירות נפשית מכוח סעיף זה", נאמר עוד.

18 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים. ההצעה הועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.