יד' באייר - מקרבן פסח ועד לכידת ואייכמן

יד' באייר ידוע כפסח שני, אך בנוסף לכך זהו יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס וביום זה לכדו אנשי המוסד את הצורר הנאצי, אייכמן.

ישי קרוב , י"ג באייר תשע"ד

מתרגלים קרבן פסח
מתרגלים קרבן פסח
חזקי עזרא

הערב (שלישי) יחול יד' בניסן. בתאריך נהוג לציין שני אירועים מרכזיים - הראשון נכתב בתורה והשני מצוין על פי מסורת מזה שנים רבות.

בתורה נכתב, כי יש להקריב את קרבן פסח ביד' בניסן - ערב חג המצות. אלא, שכאשר עם ישראל היה במדבר נוצרה מציאות בה היו אנשים שנטמאו בטומאת מת וביקשו ממשה לתת להם פתרון, כיצד יוכלו להקריב את קרבן הפסח שאסור על טמאי מתים.

בעקבות כך ציווה ה' את משה כי מי שהיה טמא או שהיה בדרך רחוקה ולא הספיק להגיע לבית המקדש בזמן, יקריב את הקרבן חודש בדיוק לאחר מכן - יד' באייר.

ההבדל העיקרי בין שני מועדי ההקרבה הוא, שאת הקרבן המקורי אוכלים על טהרת הכשרות לחג המצות - ללא חמץ, שהרי אוכלים אותו בזמן איסור אכילת חמץ. לעומתו, את הפסח השני אוכלים כאשר על השולחן נמצאים, כלשון המשנה, "חמץ ומצה עמו בבית".

בשל הקרבת קרבן פסח שני נוהגים שלא לומר תחנון בתפילות של אותו יום. לעומת חגים אחרים בהם לא אומרים תחנון, בתפילת מנחה שלפני פסח שני אומרים תחנון כרגיל.

אירוע נוסף אותו מציינים רבים ביום זה, הוא יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר היה תנא שנעשו לו ניסים מיוחדים ועל כך קיבל את הכינוי הצמוד לשמו.

רבי מאיר בעל הנס קבור על פי המסורת בכניסה הדרומית לעיר טבריה. המבנה הבנוי על מקום קבורתו נבנה לפני כמאה וחמישים שנה. רבים נוהגים לפקוד את קברו במהלך השנה כולה ובעיקר ביום זה, כפי הנהוג לפקוד קברי צדיקים ביום פטירתם.

אירוע נוסף שאירע ביום זה הוא פריצת לוחמי האצ"ל לכלא עכו בשנת תש"ז - פריצה שבמהלכה שחררו מהמקום את 27 לוחמי האצ"ל והלח"י שנכלאו על ידי הבריטים.

במהלך הריצה, נפלו בשבי חמישה מלוחמי האצ"ל והועמדו לדין - שלושה נידונו למוות ושניים למאסר עולם.

חבריהם של השלושה שניסו למנוע את תלייתם חטפו שני סרג'נטים בריטיים ואיימו להוציאם להורג אם יבוצע גזר הדין. הבריטים לא נכנעו ותלו את השלושה, ובשל כך נתלו גם שני החיילים הבריטיים החטופים.

אירוע חשוב נוסף שאירע ביום זה הוא לכידת הצורר הנאצי, אדולף אייכמן, בארגנטינה. בתום מעקב ממושך ומבצע מורכב לכדו אנשי המוסד את אייכמן והביאו אותו לישראל.

בארץ נידון אייכמן למוות בתלייה ולאחר שנתלה נשרפה גופתו ואפרו פוזר מעל הים.