ב'צומת' מכינים טרקטורים ל"חריש הלכתי בשמיטה"

במכון 'צומת' שוקדים על התאמת טכנולוגיה דיגיטאלית לדגמי טרקטורים חדישים. הטכנולוגיה תאפשר חריש בשנת השמיטה על פי ההלכה.

שמעון כהן , כ"ב באייר תשע"ד

הרב רוזן בשדות קבוצת יבנה
הרב רוזן בשדות קבוצת יבנה
צומת

מכון 'צומת' מוכר בפיתוחים ההלכטכניים שלו לטובת שמירת ההלכה בשבתות ובמועדים, אך מסתבר כי גם 'שבת הארץ', שנת השמיטה, על שלחן המעבדה האלקטרונית.

ביזמת הקיבוץ הדתי, המקפיד על עבודה עברית, פותח כבר לפני 5 שמיטות(!) מכשיר 'שמיטון' המאפשר חרישה וזריעה בשנת השמיטה גם ע"י יהודים. הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב הראשי דאז, הטיל על מכון 'צומת', בראשות המהנדס הרב ישראל רוזן, לפתח מיכשור מתאים לקראת שמיטת תשמ"א (1981) הפועל לפי עקרון ה'גרמא'. שימוש זה הותר לאחר היתר המכירה, ובמקום שימוש בנכרים. כחלק מההכנות ההלכתיות נכנס הרב גורן לעובי הקורה וירד לשדות הקיבוצים ולמוסכי הטרקטורים לבחון מקרוב את הפיתוח ודרכי תפעולו.
.
הרבנים שפירא ואליהו זצ"ל שבו ואישרו את הסידור "במקום שאין נכרי", לקראת שמיטת תשמ"ז. הנושא קיבל גם את תמיכתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל, בכיר פסקי דורנו בסוגיות הלכתיות-חקלאיות. במרוצת השמיטות שחלפו הנושא 'הוריד פרופיל' בשל קשיים תפעוליים בטרקטורים מהדור הקודם בהם הורדת המחרשה והמזרעה לאדמה נעשית בלחץ הידראולי ובאמצעות מנוף מיכני.

השנה, לקראת השמיטה הבעל"ט בתשע"ה, נפתח חלון הזמנות חדש בטרקטורים המופעלים באמצעות מערכת דגיטאלית אוטומטית. כל הפעולות בהם הן באמצעות לחצנים ומקשים, ללא זרועות מכניות. ההתערבות ההלכ-טכנית של מכון 'צומת' אמנם מורכבת למדי אך התוצאה הרבה יותר נוחה לתפעול בשדה. הרב אילעאי עופרן, רבה של קבוצת יבנה, יזם פנייה מחודשת למכון 'צומת' ומרכזי ענף הגד"ש בקיבוץ נרתמו לסידרת ניסויים שנערכו בחדשיים האחרונים. אנשי יבנה מדווחים כי שדות נחרשו עתה בשיטת ה'שמיטה' והניסוי הוכתר בהצלחה.

מהנדסי מכון 'צומת' שוקדים עתה על התאמת 'השמיטון הדיגטאלי' לדגמי טרקטורים שונים, וקיבוצים נוספים ממתינים לתוצאות, לטובת שמירת השמיטה על פי פסקי רבני הציונות הדתית מימי קום המדינה.