הסכנה הזוחלת לקבר דוד

בשקט בשקט מתנהלת מלחמה על עתידו היהודי של קבר דוד. בישיבת התפוצות במתחם מודאגים. עוזי ברוך יצא למקום ושוחח עם ראש הישיבה.

עוזי ברוך , כ"ב באייר תשע"ד | עודכן: 19:09

הרב אברהם גולדשטיין
הרב אברהם גולדשטיין
ערוץ 7

"אין עשן בלי אש", אומר ראש ישיבת התפוצות במתחם קבר דוד הרב אברהם גולדשטיין ביחס לדיווחים האחרונים על שיחות שונות בין ישראל לנציגים נוצריים - שיחות המגובות בטיוטות משפטיות שטרם נחתמו.

הרב גולדשטיין מציין כי בזכות בואו של האפיפיור זכה המקום בימים האחרונים לטיפול מסור מצד המדינה שהוסיפה במקום עמודי תאורה, ריצפהנאה  ושיפצה את המקום, "לא נתכחש ונציין כי אנחנו נהנים מהשיפוץ של המתחם למרות שהוא מגיע בנסיבות לא רצויות", מציין הרב.

במהלך הביקור מספר הרב על המאבק הנמשך שנים ארוכות על עתידו היהודי של המתחם. לאורך כל השנים מפעילים הנוצרים לחץ כבד על מדינת ישראל לשנות את הסטטוס קוו במתחם. "קורה שנזכרת המדינה לפתע להגיש נגדנו תביעות בבית משפט בדרישה לקבל לידיה חלקים שונים במתחם".

ראש הישיבה מספר על פעילות של עשרות שנים ומאבקים אינסופיים כדי לבלום כל ניסיון להפקיע שטחים מהבעלות היהודית של המקום.

הרב התייחס להצהרות מצד ישראל לפיהן לא יהיה שינוי במעמד הקבר, "לפי המידע שיש בידנו - נכון שישראל לא תמסור את הקבר לנצרות אבל אם המדינה תאפשר לכנסייה לעשות מיסות בקומה למעלה אז לפי ההלכה היהודית לא יוכלו יהודים להתפלל למטה בקבר דוד כשלמעלה יש עבודה זרה. כך בעצם מתנהלת המדינה - מצד אחד היא טוענת שלא תגביל תנועה יהודית ולא תמסור את הקבר מצד שני היא עלולה לבצע שינויים שמבחינה הלכתית ימנעו מיהודים להתפלל במקום".

הרב גולדשטיין מספר על חומה שנבנתה בשנה האחרונה וחסמה את השביל המחבר בין המתחמים ושער שנסגר על פני המדרגות המובילות אל הקבר, המדרגות שבהן היו רוב  המבקרים עולים  , "מדובר בשינוי שהגביל את תנועת היהודים במקום. אפילו בעל קיוסק יהודי פשט רגל לאחר החסימה כי יהודים לא עברו במקום".

ראש הישיבה משמיע קריאה ברורה לחברי הכנסת ולשרי הממשלה לפעול בכל כוחם לשמור על הסטטוס קוו במקום ולא להיכנע ללחצים מצד גורמים שונים בתוך ישראל ומחוצה לה, "השינויים האיטיים במקום מסוכנים לעתידו היהודי של קבר דוד, חובה לבלום אותם עכשיו".