הממשלה החליטה על שורת השקעות בירושלים

הממשלה אישרה שורת החלטות שמטרתן לחזק את העיר ירושלים ולסייע לפיתוחה הכלכלי, התיירותי, התרבותי והחברתי.

חזקי ברוך , כ"ח באייר תשע"ד

בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
חיים צח, לע''מ

בישיבת ממשלה מיוחדת אישרה היום ממשלת ישראל סדרת הצעות מחליטים שהוביל שר הבינוי והשיכון אורי אריאל לכבוד יום ירושלים לחיזוקה התרבותי והרוחני בעלות של 70 מ' ש"ח.

החלטות אלו מצטרפות לשורה של החלטות ממשלה קודמות, אשר שמו להן למטרה את חיזוק ופיתוח העיר ירושלים, בין היתר בתחום התיירות, וחיזוק מעמדה של ירושלים כמוקד מחקר.

השר אורי אריאל ציין, כי "ההחלטות שאושרו היום מחזקות את ירושלים המאוחדת כבירתה הנצחית של מדינת ישראל. היום אישרנו בממשלה החלטות חשובות שייתנו חיזוק תרבותי לירושלים ואנחנו נמשיך ונבנה בירושלים ובכל מקום אחר בארץ כדי להוזיל את מחירי הדיור. ירושלים היא לב האומה ולא יעלה על הדעת להקפיא בה בנייה וגם לא בשום מקום אחר"

ההחלטות שאושרוהן :

שיקום ושחזור ביהכנ"ס "תפארת ישראל" - ממשלת ישראל תממן בעלות של 37 מ' ₪ את שחזור ושיקום ביהכ"ס תפארת ישראל ברובע היהודי. מדובר בבית הכנסת העתיק שהוקם בשנת 1872 ונחרב במלחמת העצמאות ביחד עם ביהכ"ס החורבה.

בהצעת ההחלטה מוצע לסייע בשחזור ובנייה של בית הכנסת "תפארת ישראל" הספרדי כעת, לאחר השלמת פרויקט בית הכנסת "החורבה" בשנת 2010 שהינו בית כנסת אשכנזי ולחדש ימיו כקדם, וזאת, בשים לב לעמדת רשות העתיקות לפיה מדובר בפרויקט שיקום יחיד מסוגו ובמאפייניו ברובע היהודי ובירושלים בכלל.

המקום בו מצויים שרידי בית כנסת "תפארת ישראל" מצוי בלב הרובע היהודי. במקום נמצאו ממצאים מרהיבים החל מתקופת בית ראשון, בית שני, התקופה הביזנטית, התקופה הממלוכית, העותומאנית וכלה בעת החדשה בירושלים. שיקומו מהווה אתגר הנדסי ולוגיסטי גדול עבור החברה וצוות התכנון והביצוע.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל - ממשלת ישראל תעביר לרשות העתיקות תקציב כולל בסך 33 מ' ₪ מתקציבי המשרדים השונים לצורך השלמת פרויקט הקמת "הקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל" בקריית המוזיאונים בירושלים. המוזיאון יוקם במגרש שהוקצה לכך על ידי רשות מקרקעי ישראל, לצד תרומות אותם מגייסת רשות העתיקות מתורמים בחו"ל.

מדובר במבנה ממלכתי בעל חשיבות לאומית שירכז את מכלול פעילות רשות העתיקות בבירת ישראל. המבנה יהיה פתוח לציבור הרחב ויציג את העשייה והמחקר הארכיאולוגי, את מעבדות השימור, את מחסני אוצרות המדינה, את הארכיון המדעי ואת הספרייה המתקדמת ביותר לארכיאולוגיה, ובכך ישלים את המוצג במוזיאון ישראל.

בית הטנא – ממשלת ישראל הנחתה את שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אורי אריאל להביא בפני המועצה החלטה לפיה יוחכר לעיריית ירושלים, בדמי חכירה סמליים המבנה הידוע בשם "בית הטנא". מבנה זה נמצא בבעלות רשות הפיתוח ומנוהל באמצעות חברת עמידר כיום הוא ריק ולא נעשה בו שימוש ובכוונת העירייה להקצותו לטובת פעילות תרבות, אומנות, תיירות ומדיה. בעניין זה הממשלה רושמת את התחייבותה של עיריית ירושלים לשמור על ייעוד המקרקעין הנ"ל למטרות האמורות לעיל ואלו בלבד. על פי ההחלטה במידה והשימוש במבנה יפסיק לשימוש לטובת תרבות ופנאי תוחזר הקרקע לרשות מקרקעי ישראל

החלטות אלו מצטרפות להצעות שהעביר השר אריאל לכבוד יום ירושלים במועצת מקרקעי ישראל בתאריך 13.5 לפיהם יוקצו קרקעות בשטח של 18 דונם להקמת מוזיאון הטבע בירושלים, וכן הרחבת מוזיאון ארצות המקרא בחמישה דונם נוספים, בתשלום סמלי בלבד עבור הקרקע. וכן תוקצה קרקע במרכז העיר עבור בית הספר לאומנויות בצלאל בתשלום סמלי בלבד.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר כי "לפני 47 שנים אוחדה ירושלים והיא לעולם לא תחולק עוד. מאז אותו יום, ירושלים התפתחה, היא משגשגת והיא פורחת. אנחנו נפגשים כאן מידי שנה כדי להבטיח שהשגשוג הזה יהיה גדול יותר, שהבנייה רחבה יותר, ושהפריחה תהיה מלבבת יותר".