האחדות בליל שבועות - גיוון המרצים

הרב בני לאו סבור כי יש להרחיב את מגוון מגידי שיעורי התורה ולא להסתגר דווקא סביב אותו רב שמכירים, "לקיים 'כל ישראל חברים'".

ישי קרוב , ב' בסיון תשע"ד

הרב בני לאו
הרב בני לאו
הסרטיה

בליל שבועות נהגו מזה דורות להישאר ערים במהלך הלילה וללמוד תורה.

גם בבית אבי חי יתקיים ליל לימוד הפתוח לכלל הציבור ובו יועברו שיעורים על ידי רבנים ומרצים שונים, שיתמקדו בנושא 'הזמן ביהדות'.

אחד מהרבנים שיעביר שיעור באירוע זה הוא רב בית כנסת הרמב"ן בירושלים, הרב בני לאו, ובשיחה עם ערוץ 7 הוא הסביר כי מדובר באירוע חיובי המאגד סביבו את עם ישראל.

"את הפסוק 'ויחן ישראל כנגד ההר' יש לחלק לשני חלקים. האחד הוא לפי פירוש רש"י - 'כאיש אחד בלב אחד' שפירוש זה מביע את חווית ליל שבועות - כמה שיותר כלל ישראל ביחד הופכים את ההתאגדות לקבלת תורה. החלק השני הוא המילים 'כנגד ההר' - לא כנגד עגל הזהב אלא סביב התורה".

הרב לאו ציין כי יש שאלה מה קורה כשמתכנסים לקבל תורה, מי בעל הבית על התורה? "האם אנחנו מייצרים מסננים ואומרים נקבל את התורה רק ממי שאנחנו סומכים עליו, או שזו חווייה של כלל ישראל - שלא בודקים בין מי ש'חבר' לבין מי שאינו 'חבר' במובן של בית שני שהיה מקפיד על טומאה וטהרה".

הוא ציין כי עלייה לרגל מתאפיינת במקורות שלנו באופן של כל ישראל חברים, "דווקא ברגל פחות מדקדקים על מי שנמצא איתך, דווקא אז מפחיתים את הביקורת".

"לילה שעוסקים בו בקבלת תורה ולא בדברי הבל וכפירה, ונותנים רשות גם לאנשים מסגנונות שונים - זה לקיים כל ישראל חברים". לסיום הביע הרב לאו תקווה, "יש הרבה לימוד תורה בירושלים בלילה זה ואני מקווה שה' אומר 'חזו בני חביבי דמשכחין לצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי'".