שישה ימים של ניסים

סקירת ספרות: "מגילת ששת הימים" של ד"ר חגי בן ארצי ו"יומנו של מוכתר בירושלים" בעריכת פינחס אלפרט ודותן גורן.

הרב יואל קטן , ב' בסיון תשע"ד

להכיר את הנס. חיילים מבקרים באתר גבעת התחמושת
להכיר את הנס. חיילים מבקרים באתר גבעת התחמושת
פלאש 90

מגילת ששת הימים. ליום ירושלים ולששת ימי הישועה. חגִי בן ארצי. ירושלים, ספריית בית אל והמועצה האזורית בנימין, תשע"ד. 96 עמ' (6427117‑02)

ככל שהשנים עוברות נראית מלחמת ששת הימים כאירוע רחוק מן העבר, אך גם כאירוע שעדיין לא הסתיים. הסתירה המובנית הזו נובעת מחד משכחת העובדות והאירועים כפי שהיו, מאידך מההתייחסות האידיאולוגית-פוליטית לכל דבר הקשור ליהודה ושומרון, ומצד שלישי מכך שאוהבי ארץ ישראל עדיין חייבים להיאבק על מה שאמור היה להיות מובן מאליו: התיישבות יהודית מאסיבית בכל חלקי ארץ ישראל ההיסטורית.

חגִי בן ארצי מתאר בספרון זה את השתלשלות המאורעות שהביאו לפריצת המלחמה, ואת מהלך הניצחונות שעלו על כל דמיון ועל כל הערכה מוקדמת. השילוב בין מעשה אדם – הגבורה ומסירות הנפש וחוכמת המלחמה של חיילי ישראל - עם סייעתא דשמיא גלויה וברורה פעם אחר פעם, שהביא לנו ניצחון שלא ייאמן נגד שלוש מדינות אויב חזקות ומאומנות בסיוע עמי ערב האחרים וברית המועצות, וכיבוש שטחים הגדולים פי שניים ויותר מגודלה של מדינת ישראל דאז – כל אלה גורמים לצורך להודות לקב"ה לא רק על שחרור ירושלים בכ"ח באייר, אלא על כל יום ויום של מלחמה מופלאה זו.

וכך עובר המחבר בשיטתיות על מהלך הקרבות, כאשר הוא שם דגש על ההישג העיקרי של כל אחד מימי המלחמה. מיום ראשון בשבוע, כ"ה באייר, שאז התקבלה ההחלטה במטכ"ל ובממשלה לתקוף למחרת היום, דרך ההצלחה הבלתי-טבעית בהשמדת חילות האוויר של האויב בתוך שש שעות ושחרור חבל עזה, שחרור השומרון בכ"ז באייר ושחרור ירושלים והרי חברון בכ"ח, סוף הלחימה בסיני בראש חודש סיוון, שחרור הגולן ולמחרתו חתימת הסכם הפסקת האש בגבולות החדשים.

עשרת הפרקים מחולקים לפסוקים קצרים הכתובים בלשון מרגשת ושירית, אך לא גבוהה מדי. העובדות מבוססות על הנתונים ההיסטוריים הרשמיים, בליווי מפות וצילומים, ובתוספת הדגשה של יד ה' שהתגלתה אלינו באופן מוחשי במלחמה זו יותר מאשר בכל אירוע אחר בדורות האחרונים. ויהי רצון שההכרה בניסים וההודיה עליהם, שהם המטרה העיקרית לפרסום החוברת הנאה הזו, יקרבו אותנו לגאולה השלמה בקרוב.

יומנו של מוכתר בירושלים. קורות שכונת בית ישראל וסביבתה בכתביו של ר' משה יקותיאל אלפרט (תרצ"ח-תשי"ב). בעריכת פינחס אלפרט ודותן גורן. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ד. 414 עמ' (5318575‑03)

זהו יומנו של מנהיג אמיתי, שעל כתפיו הוטלה אחריות כבדה לבנייתה ולפריחתה של אחת משכונות ירושלים בתקופה הרת גורל.

בתבונה ובדעת, בפיקחות ובסבלנות, תוך יראת שמיים וכבוד הבריות, אהבת העם והארץ ומסירות נפש, נשא על שכמו את משאן של אלפי משפחות בימים קשים, בעיקר בימי מלחמת השחרור - בהם הייתה שכונת בית ישראל בקו המערכה.

הוא כתב יומן יומי שבו רשם בדיוק ובאמינות כל דבר בעל משמעות שעשה או חווה. היומן הועתק כולו, בתוספת תיקונים מעטים וביאורים קצרים. לכך נוספו גם מבואות, מפות, תרשימים, צילומים, העתקי מסמכים ומפתחות מפורטים, עד שלפני הקורא והחוקר נמצאת כלולה בהדרה פיסת היסטוריה מרגשת.