פתיחת בית הדין לעררים: "בשורה של ממש"

בית הדין יעסוק בעררים שיוגשו על החלטות שניתנו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ושר הפנים בעניינים של הסדרת מעמד ותושבות.

חזקי ברוך , א' בסיון תשע"ד

ביום ראשון הקרוב יפתח בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, את שעריו לציבור הרחב ויחל את פעילותו.  

בית הדין הוקם מתוקף תיקון 22 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952.

על פי התיקון לחוק, בית הדין יעסוק בעררים שיוגשו על החלטות שניתנו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה ושר הפנים בעניינים של הסדרת מעמד ותושבות: החלטות בענייני הכניסה למדינת ישראל, השהיה בה, היציאה ממנה, וכן ענייני אזרחות שונים.

מדובר בערכאה ראשונה מסוגה בישראל. בית הדין יהווה ערכאה שיפוטית, שמטרתה לייעל ולפשט את ההליכים ולרכז את הנושאים הנוגעים להסדרה ומעמד תושבות בערכאה מקצועית אחת המתמחה בהם.  

בהתאם לחוק בית הדין ידון בערר בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית משפט לעניינים מנהליים, בעתירה מנהלית, לפי סעיף 8 לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים. הוראה זו מתיישבת עם תוצאתו של התיקון לחוק, המעבירה את סמכות הביקורת השיפוטית על החלטות המנהליות המנויות בתוספת לחוק, מבית המשפט לעניינים מנהליים לבית הדין.

המנהלת הכללית של משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור אמרה כי "פתיחתו של בית הדין לעררים היא בשורה של ממש בתחום הטיפול השיפוטי בענייני הגירה, המצטרפת לצעדים נוספים של משרד המשפטים לשיפור השירות לציבור.

"משרד המשפטים מייחס חשיבות גבוהה לעמידה ביעדים ואני שמחה שהצלחנו להביא את הפרויקט אל קו הסיום ולפתוח את שעריו של בית הדין במחוז ירושלים ובאזור השיפוט תל אביב- מרכז. נמשיך לרכז מאמצים עד להשלמת הפריסה הארצית המלאה של בתי הדין ולפתיחתם של יתר המחוזות", אמרה פלמור.

בראש בית הדין תעמוד עו"ד יעל ורדי-רוטשילד. פעילות בית הדין תוחל באופן מדורג, בשלב זה יפעלו שני בתי דין לעררים: בירושלים ובתל אביב- מרכז. בהתאם לחוק תושלם בתוך שלוש שנים פריסתו הארצית ויפתחו מחוזות נוספים בבאר שבע, חיפה ואזור הצפון.

בתקופה האחרונה נעשו מאמצים רבים ע"י משרד המשפטים על מנת להקים את בית הדין וגויס צוות מיוחד שעסק בהליך ההקמה ובכל ההיבטים הנוגעים לעניין. שרת המשפטים וועדת הפנים של הכנסת אישרו צווים ותקנות המסדירים את סמכויות בית הדין לעררים וסדרי הדין הנוהגים בו.