הרב גרוסמן: "מאות ספרי קודש עלו בלהב השמימה"

בעקבות שריפת בית הכנסת בתחנת הרענון בכביש 6 ליד באקה אל-גרבייה, כתב הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, טור קינה.

חיים לב , ג' בסיון תשע"ד

הרב גרוסמן ומופז
הרב גרוסמן ומופז
יח"צ

בעקבות שריפת בית הכנסת בתחנת הרענון בכביש 6 ליד באקה אל-גרבייה, כתב הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, טור קינה שבו הוא מספר כיצד היה שותף להקמת בית הכנסת.

"עיני יורדה מים על שבר בת עמי. מאות ספרי קודש עלו בלהב השמימה עם בית הכנסת המפואר שהוקם בכביש 6 חוצה ישראל.

לפני כשנה רתם אותי למצווה החשובה של הקמת בית הכנסת, שליח חב"ד הרב שמואל רוזנברג, מי שכיהן כרב בית הכנסת וזיכה אלפי יהודים במצוות, הנחת תפילין, ברכות, תפילות והודאות.

נרתמתי לעזרה במטרה לסייע ליהודים העושים את דרכם בכבישי הצפון ויש להם צורך להינפש, לעצור ולהתפלל. גייסנו יחדיו מאות אלפי שקלים שהיו נדבך ואבן שתיה ראוי למקום תורה ותפילה. כך הבאנו כעשרה זוגות תפילין, למעלה מאלף ספרי קודש בכל מקצועות התורה והיהדות, כיפות, ציציות ושאר תשמישי קדושה, כיאה לבית ה'.

חז"ל אומרים "ואהי להם למקדש מעט - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות". היום כשאין לנו בית המקדש, הרי שבית הכנסת משמש כמקום השראת השכינה, בו שוכן הקב"ה כביכול ומצפה לתפילותיהם של בני ישראל.

הרב רוזנברג, רב בית הכנסת, הפך את המקום לפעיל ביותר ועשרות אלפי יהודים נהנו במשך השנה האחרונה ממקום תפילה מסודר, בעיבורה של הכביש, בדרך לצפון. כמה זכויות יש למקום הזה. כמה 'אמן יהא שמיה רבה' נאמרו במקום הקדוש הזה, ועכשיו הכול עלה באש, הפך לאפר. בגזרת שמים.

כששמעתי במוצאי שבת את הבשורה האיומה והקשה על שריפת המקום הקדוש הזה, על תפיליו וספריו, ספרי הקודש, הרמתי מייד טלפון לרב בית הכנסת ואמרתי לו: אנחנו נבנה הכול מחדש, נוכיח לכולם כי אי אפשר לנצח את קול התורה והתפילה. יחד עם נדיבי עמך בית ישראל נתגייס בכוחות מחודשים להקים מחדש בית הכנסת, לרכוש תפילין וספרי קודש ולזכות מאות אלפי יהודים במצווה ותפילה.

בעזרת ה' נהפוך כל אבן ונגייס מחדש בתמיכתם של עם ישראל את הסכום הענקי לבניית היכל ה' מקדש מעט, מחדש".