שר האוצר הכריז על שנת בצורת

ההחלטה התקבלה לאחר שנבדקו רוב האזורים החקלאיים שנפגעו בארץ, נמדדו כמות ואיכות היבולים והוערכו ההפסדים שייגרמו לחקלאים.

ידידיה בן אור , ג' בסיון תשע"ד

שנת בצורת
שנת בצורת
צילום: רם שדמון

שר האוצר חתם על המלצות ועדת הבצורת המשותפת למשרד האוצר, רשות המסים ומשרד החקלאות ואישר את ההכרזה על שנת בצורת בכל הנגב, בחלק מן הצפון ובאזורים בודדים בדרום הארץ.

ההודעה תיכנס לתוקף עם הפרסום ברשומות, הצפוי להתבצע כבר היום.

ההחלטה התקבלה לאחר שנבדקו רוב האזורים החקלאיים שנפגעו בארץ, נמדדו כמות ואיכות היבולים והוערכו ההפסדים שייגרמו לחקלאים.

הפיצוי יינתן, באזורים שצויינו לעיל, לחקלאים המגדלים צמחים פגיעים בהגדרתם: חיטה, שעורה, תלתן, אפונה, בקיה (פול), חמצה (חומוס), חריע (קנולה) ושיבולת שועל.

הפיצוי שיינתן השנה מוערך בכ-10 מיליון שקלים, בעוד שבשנות בצורות קודמות הוא הגיע לעתים עד להיקף של כ-100 מיליון ש"ח. הפיצוי משולם לחקלאים על ההפסד בייצור, ולא על הפסד ההכנסות הפוטנציאליות.

חקלאים שטרם הגישו בקשה לפיצוי יכולים לעשות זאת תוך 30 יום מסיום האסיף באמצעות טופס המצוי באתר האינטרנט של רשות המסים.