תנובת הפרה הישראלית - הגבוהה בעולם

התנובה הממוצעת לפרה ישראלית עמדה בשנת 2013 על 11,780 ליטר חלב לשנה. מחיר החלב המפוסטר עלה בשנה זו ב-5.9%.

שלמה פיוטרקובסקי , ד' בסיון תשע"ד

בשביל פרות החלב
בשביל פרות החלב
צביקה ברנדס

תפוקת החלב הכוללת בשנת 2013 נאמדה בכ-1,435 מיליון ליטר, עלייה של 2% לעומת שנת 2012, בהמשך לעלייה של 1% בשנת 2012 לעומת שנת 2011.

נתון זה עולה מסקירה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת חג השבועות.

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם. התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2013 על 11,780 ליטר חלב לשנה.

תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2013 בכ-3,400 טון, עלייה של 9.7% לעומת שנת 2012, בהמשך לעלייה של 6.9% בשנת 2012 לעומת שנת 2011.

בשנת 2013 עלה מחיר החלב המפוסטר ב-5.9% (דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012). מחירי הדבש ירדו בשנה זו ב-7.8% (דצמבר 2013 לעומת דצמבר 2012).

מסך כלל קבוצות ההוצאות למזון, ההוצאה למוצרי חלב הייתה הרביעית בגודלה - 15.2% מסך ההוצאות למשק בית (286 ש"ח לחודש).