תפילת ט' באב בהר הבית? המשטרה שותקת

המשטרה מעכבת מענה לבקשת אישור לתפילה בט' באב על הר הבית. סחבת מגמתית? פרופ' הכהן: האירוע מבטא ערכי יסוד יהודים ודמוקרטיים.

שמעון כהן , ה' בסיון תשע"ד

הר הבית
הר הבית
המטה לתנועות המקדש

תנועת 'נשים בירוק' דורשת מהמשטרה מענה לבקשתה לקיים בליל תשעה באב עצרת תפילה וקריאת מגילת איכה על הר הבית.

לפי שעה בקשותיהן של ראשי התנועה למענה מנומק אינן מגיעות. עורך הדין פרופ' אביעד הכהן נכנס לעובי הקורה וגם הוא מציג דרישה דומה ממשטרת ישראל.

ראשי 'נשים בירוק' יהודית קצובר ונדיה מטר, מספרות כי כבר לפני כשלושה חודשים (ביום ה-10.3.14) מילאו והגישו טופס רשמי לבקשת רישיון לקיומה של עצרת התפילה, ואולם מאז הגשת הטופס מקפידה המשטרה להתחמק ממתן תשובה ברורה וקציניה מעבירים את השתיים מאגף לאגף ומבעל דרגה זו לבעל דרגה אחרת.

בעקבות הסחבת הנראית על פניה כמגמתית וכזו שנועדה לסכל את קיומה של קריאת מגילת איכה על הר הבית בתואנה שהבקשה הגיעה מאוחר מדי, פנו קצובר ומטר לעורך הדין פרופ' אליעד הכהן שנכנס לעובי הקורה ולאחר שעיין במסמכים המפרטים את השתלשלות העניינים שיגר מכתב נוקב למשטרת ישראל.

במכתבו כותב עו"ד הכהן: "הגם שעברו מאז הגישו מרשותיי את בקשתן לקיים אסיפה למעלה מחודשיים ימים, לא זכו עד כה פניותיהן לקבלת מענה כלשהו, לא לגופן ולא בכלל. כפי שכתבו בפניותיהן, מרשתי מבקשת לקבל אישורכם לעריכת אסיפה על הר הבית בשעות הלילה של יום 4.08.14, ליל תשעה באב, לצורך התכנסות לקריאת מגילת איכה וקיום הרצאה במקום".

"אירוע זה מתוכנן להתקיים במעמד שר הבינוי והשיכון – מר אורי אריאל, ח"כים, רבנים ואנשי ציבור נוספים. פרטי האירוע המתוכנן פורטו בבקשת הרישיון לקיום האסיפה שמסרו בידכם מרשותיי. מעבר לסדרי מנהל תקינים, דומה שאך ראוי הוא כי פנייה זו תיענה בהקדם, בהיותה בקשה לקיום אירוע המבטא ערכי יסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית, והיענות לה מתחייבת מכוח הזכות לשוויון ולמימוש חופש הביטוי, "ציפור הנפש של הדמוקרטיה".

את מכתבו חותם עו"ד הכהן במילים "אכיר לכם תודה אפוא אם תשיבוני דבר בהקדם, תודיעוני את החלטתכם ואת הנימוקים המפורטים לה. לאחר שאקבל את תשובתכם אוכל לעוץ למרשותיי בדבר הדרך בה תלכנה בה והמעשה אשר תעשינה".

קצובר ומטר מציינות כי לאחר עשרים שנה שבהן מקיימת תנועת 'נשים בירוק' את מסורת צעדת ליל תשעה באב סביב חומות העיר העתיקה הגיעה העת למקם את האירוע בראש ההר ולא בתחתיתו. נזכיר כי בשנים שעברו השתתפו מדי שנה אלפי צועדים לצידם של רבנים אנשי ציבור וחברי כנסת. בתנועת 'נשים בירוק' מדגישים כי בעשרים שנותיה לא גרמה הצעדה לחיכוך כלשהו או עימות עם האוכלוסייה הערבית שמסביב וברוח זו, משוכנעים שם, יתקיים גם האירוע השנה.

פרופ' אביעד הכהן מנמק את פנייתו למשטרה ואומר כי "זכות האסיפה וההתכנסות כמו גם הזכות לשוויון הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה בכל משטר דמוקרטי. הר הבית הוא חלק ממדינת ישראל ואינו שטח אקס-טריטוריאלי שהחוק לא חל בו. גם בית המשפט העליון חזר על כך, ויותר מפעם אחת. מן הראוי שגם בהר הבית, במקום המקודש ביותר לעם היהודי, תישמרנה כל זכויות האדם והמדינה תמלא אחר חובתה להבטיח את מימושן בדרך המיטבית. למותר לומר שיש משמעות מיוחדת גם לעיתוי, להתכנסות דווקא בתשעה באב, יום האבל הלאומי על חורבן בית המקדש".